Taller: Treu-ne l'aigua clara

L'aigua, un recurs limitat amb una distribució desigual.

Aprendrem a través de diferents dinàmiques com està distribuïda l'aigua al món: veurem que es tracta d’un bé escàs, farem la comparativa de les infraestructures dedicades a la gestió de l’aigua a diverses parts del món i coneixerem de prop els conflictes que s’han desencadenat pel domini de l’aigua arreu del planeta.

Descobrirem què és l’aigua virtual i la petjada hídrica, com estan relacionades entre si i ens introduirem a la municipalització de l’aigua.

Dia i hora: 
Dimecres i divendres de 10 a 11:30 h o de 12 a 13:30 h, divendres de 16 a 17:30 h o de 18 a 19:30 h o dissabtes de 10 a 11:30 h o de 12 a 13:30 h
Observacions: 

Es necessita un projector o una pantalla i un ordinador per poder desenvolupar el taller a les vostres instal·lacions.

Durada: 1,5 h.
Nombre màxim de participants: 25 (mínim 10)
Preu: gratuït
Idioma: català
Accessibilitat: apta per a persones amb mobilitat reduïda a La Fàbrica del Sol

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.