Cultivant la ciutat: cultiu sostenible a l'espai públic

Els Horts Urbans tenen uns importants valors socials entre les persones que hi participen i una funció d'educació ambiental. També tenen un alt valor ambiental per a la ciutat, ja que esdevenen nous espais verds públics en els quals l'horta és la protagonista. A Can Cadena coneixerem com funciona la xarxa municipal d’horts urbans i aprendrem més sobre plantes aromàtiques, papallones i altres insectes pol·linitzadors.

Dia i hora: 
Dimecres de 16 a 18 h (hivern) o de 18 a 20 h (estiu) o dissabtes de 10h a 12 h o de 12 a 14 h
SUBJECTE A DISPONIBILITAT
Tancat fins a nou avís, per revisió de la qualitat del sòl
Preu: 
Públic
Observacions: 

En cas de pluja, l’activitat s’anul·larà i es tornarà a programar un altre dia.

Durada: 2 h.
Nombre màxim de participants: 25 (mínim 10)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: totalment apta per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Adreça:  
Can Cadena, C. de Menorca, 25, 08020 Barcelona, Spain