Cultivant la ciutat: la biodiversitat cultivada

A l’hort de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic coneixerem la importància de cultivar, reproduir, conservar i distribuir varietats vegetals que el món modern ha anat desplaçant, i ho farem a través de la història de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic.

També farem un volt per l’hort acompanyats del seu responsable per conèixer quines hortalisses hi ha plantades. Ens adonarem que es tracta d’un hort molt especial que funciona com a banc de llavors d’espècies hortícoles que han estat desplaçades. Podrem descobrir la importància de mantenir la diversitat d’espècies hortícoles i per acabar farem un taller de tria i conservació de llavors.

Amb el suport de l'Associació d'Amics del Jardí Botànic.

Dia i hora: 
Divendres de 10 a 12 h o de 12 a 14 h
SUBJECTE A DISPONIBILITAT
Observacions: 

Durada: 2 h.
Nombre màxim de participants: 24 (mínim 10)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: no apta per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Adreça:  
Av. dels Montanyans, 30, 08038 Barcelona, Spain