Cultivant la ciutat: l'hort smart, aprendre a reaprendre

Els alumnes de l'Escola Rel ens ensenyaran a construir els dispositius tecnològics que ens permetran controlar la humitat, i per tant el reg automàtic, la llum o la temperatura de la terra per al bon funcionament d’una taula de cultiu.

El projecte que han desenvolupat a l’Escola Rel és un hort intel·ligent que els mateixos alumnes controlen per ordinador, a través d’un senzill llenguatge de programació que serveix per confeccionar els diferents programes que recullen dades sobre la llum, la temperatura i el grau d'humitat de la terra on hi ha les plantes. D’aquesta manera, es fan servir sensors que prenen dades per tal d’analitzar-les i donar-hi les respostes necessàries, com per exemple connectar el reg des de l'interior de l'aula.

Els autors del projecte ho tenen tot pensat: aviat podran fer el seguiment de l'hort per Internet i per telèfon mòbil, de manera que els caps de setmana o en època de vacances escolars, un o altre podrà controlar l'estat de les verdures i hortalisses des de casa seva, sense haver de desplaçar-se fins a l'escola. I hi segueixen pensant i treballant per ampliar el projecte: ara li acaben d’incorporar un espantaocells electrònic.

Amb el suport de l'Escola Rel.

Dia i hora: 
Dimecres de 10 a 11.30 h
SUBJECTE A DISPONIBILITAT
Observacions: 

Durada: 1,5 h.
Nombre màxim de participants: 15 (mínim 10)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: no apta per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Adreça:  
Carrer de Montserrat de Casanovas, 44, 08032 Barcelona, Spain