Camins d'aigua

Passejarem per les fonts i els espais d'aigua de la ciutat.