Informe de turisme inclusiu

L’informe, encarregat a ESADE, fa una anàlisi del que planteja el Pla de turisme de les Corts en clau d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.