Consell de Barri de les Corts - 27/03/2019. Sessió ordinària. març.

27/03/2019
  • 2019

Consell de Barri de les Corts - 27/03/2019. Sessió ordinària. març.

27/03/2019
  • 2019

Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon - 18/03/2019. Sessió ordinària. març.

18/03/2019

Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon - 16/01/2019. Sessió extraordinària. gener.

16/01/2019
  • 2019

Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon - 18/03/2019. Sessió ordinària. març.

18/03/2019

Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon - 16/01/2019. Sessió extraordinària. gener.

16/01/2019
  • 2019

Consell de Barri de Pedralbes - 20/03/2019. Sessió ordinària. març.

20/03/2019
  • 2019

Consell de Barri de Pedralbes - 20/03/2019. Sessió ordinària. març.

20/03/2019
  • 2019