Atorgament definitiu de subvencions per a escoles concertades d'educació especial

01/02/2021 - 08:21

Ja podeu consultar si se us ha atorgat la subvenció com a escola concertada d'educació especial pel desenvolupament d'activitats i programes extraordinaris per fer front a la pandèmia durant el curs 2020-2021.

Ja podeu consultar si se us ha atorgat la subvenció com a escola concertada d'educació especial pel desenvolupament d'activitats i programes extraordinaris per fer front a la pandèmia durant el curs 2020-2021.

Podeu consultar les subvencions atorgades i les quantitats en el document publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) clicant en aquest enllaç.

També podeu accedir a la informació a través de la web oficial de la Diputació de Barcelona.

Aquestes subvencions extraordinàries van adreçades a centres i a alumnat d’educació especial que han portat a terme activitats o projectes per fer front a la pandèmia de la Covid-19 durant el curs 2020/2021.

Els ajuts es poden destinar a incrementar el personal dels centres educatius, a comprar equips de protecció individual, a pagar el lloguer o adequar espais i a comprar material tecnològic per garantir l’educació a distància, entre altres.