B-civisme: una campanya de convivència entre vianants, vehicles motoritzats i bicicletes

12/09/2019 - 12:24

La campanya es durà a terme el dia 2 d'octubre i el 7 de novembre a les Corts.

La campanya “B-civisme: compartim el carrer” és un projecte realitzat a diferents districtes de la ciutat amb un caràcter educatiu i pedagògic interactuant amb els usuaris dels vehicles motoritzats, ciclistes, usuaris de VMP (vehicles de mobilitat personal) i vianants, per fer-los coneixedors de l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de Barcelona fomentant la convivència a l’espai públic per millorar el seu ús.

La campanya, endegada pel Bicicleta Club de Catalunya, es dividirà en accions de sensibilització que es portaran a terme a carrers de velocitat màxima 30 km/h, i accions de divulgació que s’ubicaran en la confluència de carrers 10 km/h i 20 km/h i amb carrers 30 km/h.

A les Corts, hi haurà informadors estàtics i itinerants el dimecres 2 d’octubre i el dijous 7 de novembre, en horari de matí i tarda.