Certificat digital: descarrega els manuals per a obtenir-lo

18/12/2019 - 12:27

Aquesta eina és imprescindible per participar en la campanya de subvencions de 2020. T'expliquem com aconseguir-la pas a pas.

Aquesta eina és imprescindible per participar en la campanya de subvencions de 2020. T'expliquem com aconseguir-la pas a pas.

El certificat digital és una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representació de persones jurídiques que vincula unes dades de verificació de signatura i en
confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte.
És, doncs, l’equivalent electrònic a un Document d’Identitat.

El certificat o signatura digital és un mitjà d’identificació electrònic que permet que tant qui emet un missatge com qui ho rep puguin identificar-se mútuament amb la certesa que són ells, i no cap altre, els que estan fent la comunicació. Garanteix que cap tercera persona intercepti el contingut del missatge i que aquest no pugui ser alterat. Per tot això, té un valor legal equivalent al de la signatura manuscrita.

El certificat digital l’ha d’emetre i validar una entitat autoritzada per fer-ho, l’anomenada “entitat certificadora”. Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa de 2 anys no renovables, inclòs en el propi certificat. El nou tràmit d’obtenció s’ha de començar abans que caduqui el certificat actual.

Assessorament

Entre el 7 i el 30 de gener de 2020 s’atendran les cites prèvies a la Seu del Districte. L’horari d’atenció serà dilluns i dijous de 9 a 15 hores.  Dimarts, dimecres i divendres l’atenció de les cites serà de 14 a 20 hores.