Comença la rehabilitació dels Pavellons Güell

26/06/2018 - 09:12

Comença la primera fase dels treballs, amb l’obertura d’un nou accés a la cantonada amb l’avinguda Pedralbes.

El projecte contempla la rehabilitació de les tanques perimetrals de l’avinguda de Pedralbes, que no formen part de l’obra de Gaudí, restaurant el sòcol de paredat existent i afegint-hi una tanca metàl·lica transparent que permeti la visió del recinte des de l’espai públic, que substitueix les reixes actuals, reubicades des d’altres finques als anys 60.

A la cantonada superior de la tanca, on es forma una petita plaça en la trobada amb el carrer George Collins, s’obre un nou accés al recinte. Aquest es configura amb una porta de reixa metàl·lica d’estructura predominantment vertical (com la resta de la tanca). Aquest serà l’accés per als visitants al recinte, que permetrà reservar la porta original d’un ús intensiu, i així millorar-ne la conservació.

En l’espai exterior entre el nou accés i els pavellons, es configurarà un camí de sauló amb bordó delimitador d’acer corten. En la zona d’accés es construirà una llosa de formigó que servirà com a base de la caseta de control, actualment situada junt a la porta del Drac. La substitució de la caseta permetrà alliberar l’àmbit proper a la porta del drac i pavellons, i incorporar-hi un servei adaptat.

El nou emplaçament permetrà assolir els següents objectius:
– Millorar el control, servei i assistència als visitants al recinte.
– Donar servei al nou accés, alternatiu a l’actual a través del conjunt de la porta del drac, que permet preservar-la i per minimitzar la percepció d’elements aliens dins del recinte.
– Allunyar la taquilla del conjunt de la porta i pavellons originals, per tal d’evitar la interferència visual, especialment respecte a la porta del Drac.
– Millorar les condicions d’accessibilitat disposant un lavabo totalment adaptat.
– Incloure un petit espai expositiu per a la difusió i promoció de l’oferta cultural relacionada amb la Ruta del Modernisme, Gaudí i el conjunt de Pavellons Güell.
– Permetre la reversibilitat de l’actuació, mitjançant la instal·lació d’aquest element propi del mobiliari urbà de la ciutat.