El 2 de setembre obren les inscripcions del programa de lleure per a persones amb discapacitat

30/07/2019 - 09:51

'Temps per a tu' ofereix activitats de lleure setmanals o quinzenals, en diversos equipaments de la ciutat i adaptades a petita infància, infància, adolescència, joves i persones adultes

'Temps per a tu' ofereix activitats de lleure setmanals o quinzenals, en diversos equipaments de la ciutat i adaptades a petita infància, infància, adolescència, joves i persones adultes

‘Temps per a tu’ fomenta el lleure de qualitat per a les persones amb discapacitat i, alhora, promou la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies.

El servei ofereix activitats lúdiques i jocs adaptats a diferents edats: petita infància (d’1 a 3 anys), infància i adolescència (de 4 a 17 anys) i joves i persones adultes (per a més grans de 18 anys). Les activitats es planifiquen tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. I són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat.

Consulta dies, horaris i espais de les activitats pel curs 2019 – 2020 segons la franja d’edat de la persona amb discapacitat que hi vol participar. També hi trobareu les fixes de sol·licitud.

Per apuntar-s’hi, cal emplenar la fitxa de sol·licitud i lliurar-la a través del correu electrònic tempsperatu@bcn.cat, adjuntant el reconeixement del grau de discapacitat, si es té.

Podeu descarregar la fitxa de sol·licitud de participació al programa clicant aquests enllaços:

Cal que sapigueu que:

  • El període d’inscripció és del 2 al 20 de setembre. Tot i així, la inscripció estarà oberta durant tot el curs mentre quedin places lliures.
  • La inscripció al ‘Temps per a tu’ per a petita infància, infants i adolescents (de 1 a 17 anys)  té un cost segons preu públic, amb reduccions depenent de la situació socioeconòmica familiar.
  • La inscripció al ‘Temps per a tu’ per a joves i persones adultes (majors de 18 anys) és gratuïta però cal abonar el cost de cada activitat, si en té, i del transport. En el cas del taller d’arts escèniques del Districte de Les Corts, té un cost segons preu públic.

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.

Per qualsevol dubte, l’adreça de contacte del servei és tempsperatu@bcn.cat