El 80% de les persones usuàries de Radars han millorat el seu estat d’ànim

05/11/2019 - 13:42

Persones grans. S’ha realitzat una enquesta per conèixer l’impacte del projecte en el benestar de les persones grans que viuen una situació de solitud no volguda

S’ha realitzat una enquesta per conèixer l’impacte del projecte en el benestar de les persones grans que viuen una situació de solitud no volguda

El projecte Radars té un impacte molt positiu en les persones que es troben en una situació de solitud no volguda. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l’enquesta realitzada a les persones usuàries, amb l’objectiu de conèixer l’impacte real del programa i establir alhora un canal de participació amb les persones ateses.

L’enquesta s’ha realitzat a un total de 159 persones usuàries de RADARS (11% del cens total), sobre una mostra prèviament seleccionada amb criteris de proporcionalitat territorial, de gènere i de temps de participació en el projecte. Les respostes a les preguntes formulades constaten  que el grau de satisfacció amb el projecte és elevat, ja que la nota mitjana és d’un 9 sobre 10.

Entre les dades obtingudes, cal destacar que el 81% de les persones enquestades afirmen que han millorat el seu estat d’ànim després de rebre trucades des de Radars. Pel que fa a la relació amb l’entorn, el 33,9% diuen que han sortit més de casa gràcies al projecte, i, d’aquestes, un 31% coneix millor el seu barri. En aquest sentit, s’observa una relació clara entre la freqüència de les trucades i el fet de sortir més de casa i assistir a les activitats de Radars.

Un altre element significatiu és la correlació entre les persones que diuen haver participat en activitats Radars (49,6%) i les que han conegut gent nova. Per tant, els espais de participació, i particularment les activitats en el marc de Radars, són importantíssims per a la socialització i la generació de relacions noves.

Finalment, el 90% de les persones que han contestat l’enquesta afirmen que recomanarien el projecte RADARS a persones properes com familiars, amics, o veïns.

Les conclusions d’aquesta enquesta confirmen que el projecte Radars millora el benestar de les persones que es troben en situació de solitud no volguda. L’Ajuntament de Barcelona continuarà treballant amb l’objectiu de trencar l’aïllament de les persones grans i fer una ciutat més humana i inclusiva.