El Plenari aprova la proposta de cortsencs i cortsenca d’honor del 2018

11/10/2018 - 09:00

Crònica de la sessió plenaria del passat dimarts 9 d'octubre de 2018.

La sessió del Consell Plenari del Districte va començar amb la intervenció del president del Consell, Francisco Sierra, que va informar sobre el canvi de Trini Capdevila com a regidora adscrita al Districte, en substitució de Montserrat Benedí del grup municipal d’Esquerra Republicana.

Acte seguit, la consellera Laura Cañadas va exposar l’Informe de comerç verd i reducció del malbaratament alimentari de les Corts que recull les actuacions dutes a terme en prevenció de residus i consum en el marc del “Projecte comerç verd i reducció del malbaratament alimentari”. Sobre el comerç verd, la consellera va apuntar que actualment als tres barris del districte hi ha 32 establiments, als quals se’ls va fer entrega d’un distintiu de ‘Comerç verd’, i se’ls va donar la possibilitat d’incorporar-se al Mapa Barcelona+Sostenible. Pel que fa a la campanya contra el malbaratament alimentari, a les Corts es va iniciar el projecte Remenja’mmm el 2017 i també s’han visitat 55 restaurants i hotels, i en 26 dels quals es va poder realitzar l’entrevista i informar de bones pràctiques.

En l’informe del regidor de les Corts, Agustí Colom, va explicar el desenvolupament de la Festa Major de les Corts 2018. Va destacar el pregó que va fer l’Anna Morancho, membre de l’Associació Discapacitat Visual de Catalunya B1+B2+B3, en el que va convidar tothom a viure una gran festa col·lectiva, amb inclusió, normalitat, sinceritat, compromís i coresponsabilitat de totes. També va destacar la coresponsabilitat i la coordinació del personal tècnic municipal amb les comissions de festes i entitats. En aquest sentit, va agrair l’esforç a totes les entitats, organitzacions, associacions i comissions de Festes i de les persones treballadores del districte o d’empreses de suport.

D’altra banda, Colom també es va fer ressò de la feina feta durant els darrers mesos en diversos espais de treball en relació a alguns aspectes socials com els treballs en prevenció i detecció de l’abús sexual infantil, l’inici del curs escolar, el projecte sobre la malaltia de l’Alzheimer, la consolidació de l’Espai d’Inclusió, i la presentació de l’estudi d’accessibilitat a comerços i hotels.

Finalment, el regidor del Districte va informar sobre el seguiment de Can Capellanets. En relació a això informa que un cop presentat el nou Pla Especial pel canvi d’us a residència de gent gran, ara caldrà que el veïnat i els grups municipals, plantegin si aquesta nova proposta és l’adequada per l’entorn d’acord amb els drets d’edificació del solar d’equipament.

Propostes d’acord

A continuació es va passar a les proposicions d’acord. En aquest sentit, es va informar sobre la proposta de designació del cortsenc i cortsenca d’honor 2018. La Junta de Portaveus va proposar concedir enguany de forma extraordinària tres reconeixements, a proposta de les entitats del districte, per a Florian Gutiérrez Moreno, més conegut amb el sobrenom de ‘Guti’ que es dedica, des de fa més de sis anys a mantenir en funcionament el menjador social de la Parròquia de Santa Tecla, Mª Victòria Garcia i Gaitero que a finals de la dècada de 1980 va promoure l’Associació de Dones del Camp Nou, posteriorment Associació Elisenda de Montcada.  i Manel Martí i Salvador, fundador de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya, al 1994. A més, també ha col·laborat amb altres associacions cortsenques del sector, com la Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat de les Corts. La proposta es va aprovar per unanimitat.

A continuació s’informa sobre la proposta de l’AVV de la Zona Universitària, amb el suport de la Coordinadora de Veïns de les Corts, que el carrer per a vianants que s’obrirà entre c. Joan Obiols i Keynes porti el nom de Josep Canals Mercader. La proposta s’informa favorablement per unanimitat.

S’informa favorablement sobre la col·locació d’una placa en la façana de l’edifici ubicat a la trav. les Corts on va viure el científic Joan Oró, a proposta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, amb el suport de tots els grups presents en aquell moment: CUP, ERC, BC, Cs, PP i GMD.

Part d’impuls i control

Dins l’espai de proposicions i declaracions de grup dels partits polítics, es van presentar les següents proposicions:

D’una banda, el Grup Municipal Demòcrata (GMD) va fer la proposició de trobar un espai al districte per recrear els murals de l’escriptora Mercè Rodoreda i Salvador Espriu (que hi havia als carrers Numància i Anglesola), així com poder reproduir més murals de caràcter cultural per crear una ruta temàtica al districte. La proposta es va aprovar amb els vots favorables de GMD, CUP, PSC, ERC, Cs i l’abstenció de BC i PP.

De l’altra, Ciutadans (Cs)  i Partit Popular (PP) van presentar conjuntament unes propostes relatives a la necessitat de prendre mesures de seguretat, equips especialitzats d’atenció i campanyes de promoció del civisme. Les proposicions es van aprovar amb els vots de tots els grups llevat de la CUP i BC, que van votar en contra, i ERC que es va abstenir.

Per part d’Esquerra Republicana per Catalunya (ERC) es va sol·licitar una nova proposta d’implantació de la fase final de la nova xarxa de bus que mantingui els recorreguts actuals de les línies H10 i 54. La proposta es va aprovar amb el suport de tots els grups excepte BC que es va abstenir.

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) va sol·licitar un informe de l’estat d’execució de les proposicions aprovades pel Plenari del districte, les que queden pendents i la previsió. La proposta es va aprovar  amb el suport de tots els grups i el vot en contra de BC.

Finalment, es va aprovar la proposta de la CUP per donar reconeixement i suport institucional a l’economia social i solidària al districte amb el suport de, PSC, ERC, GMD i BC. I l’ abstenció de PP i Cs.

Després de les proposicions, va arribar el torn dels precs dels diferents grups polítics, així com el torn de preguntes i el seguiment de proposicions.

Per acabar, es presenta la Declaració institucional d’homenatge de l’1 d’octubre de 2017, recolzada per tots els grups municipals, excepte el PSC, PP i Cs.