L'ús de mascaretes és obligatori en espais públics

22/05/2020 - 12:04

Des de dijous, l'ús de mascaretes és obligatori en persones majors de sis anys tant a la via pública com en espais a l'aire lliure o tancats que estiguin oberts a la ciutadania, sempre que la distància interpersonal de dos metres no sigui possible.

Des del 21 de maig, l'ús de mascaretes és obligatori en persones majors de sis anys tant a la via pública com en espais a l'aire lliure o tancats que estiguin oberts a la ciutadania - com per exemple els mercats municipals - sempre que la distància interpersonal de dos metres no sigui possible.

Així ho han decretat les autoritats sanitàries per tal d’evitar contagis a les diverses zones d’ús públic, i frenar la propagació de la covid-19.

Aquesta mesura de prevenció, l’haurà de seguir tota la ciutadania major de sis anys, a exempció de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta, i aquelles que l’ús es trobi contraindicant per motius de salut o discapacitat.

Així doncs, la mascareta s’haurà de portar en els següents supòsits:

  • Al transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions o parades.
  • A la via pública i en espais a l’aire lliure, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim 2 metres.
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim 2 metres.
  • En els centres sanitaris.
  • No serà obligatori per a aquelles persones amb una dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l’ús de la mascareta, ni per a aquelles persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

També es recomana portar mascareta en el cas d’estar a casa en situació d’aïllament o cuidant i atenent una persona malalta o que ho podria estar.

Com s’ha de posar i treure la mascareta?

  • Abans de posar-te-la, renta’t les mans i col·loca-te-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas.
  • Un cop posada, no la toquis. Si la toques, renta’t bé les mans.
  • Per treure’t la mascareta, cal fer-ho des de la part del darrere o per les cintes que la subjecten sense tocar la part que pugui estar contaminada. Després, renta’t de seguida les mans.
  • És necessari canviar-se la mascareta tan aviat com estigui humida.
  • És important tenir en compte que l’ús de mascareta no és excloent de mantenir la distància de seguretat respecte a les altres persones i una higiene de mans freqüent, així com del compliment de les franges horàries per sortir al carrer adequades a cada fase de desconfinament.

Més informació, aquí.