Gaudeix dels parcs a l’estiu

29/07/2019 - 12:50

A l'estiu, els parcs de Barcelona són espais de natura perfectes per estar frescos i gaudir de la biodiversitat. S'hi han de respectar, però, unes normes bàsiques de convivència.

Barcelona compta amb una extensa xarxa de parcs i jardins. A més, malgrat la ciutat és densa i compacta, es busca qualsevol oportunitat per crear més espais verds, imprescindibles per augmentar la qualitat de vida dels barcelonins i barcelonines. Hi ha 89 grans parcs i jardins a la ciutat que, per les seves característiques, es divideixen en: històrics, temàtics, urbans i forestals. Cada tipologia té una funció i, per tant, uns equipaments i serveis en funció dels seus usos específics.

Podeu consultar la llista completa de parcs i jardins de Barcelona aquí.

Espais de convivència

Els espais verds, els seus elements vegetals i la seva biodiversitat es mantenen diàriament per tal que tots els seus visitants en puguin gaudir al màxim. Però alhora, la ciutadania també té la corresponsabilitat de tenir-ne cura i respectar les normes de convivència i usos d’aquests espais.

L’Ordenança de Medi Ambient Urbà recull tota la normativa que cal tenir en compte per assegurar un bon manteniment i convivència amb els elements del parc. Entre d’altres, aquesta ordenança destaca la importància de no realitzar cap activitat que pugui malmetre l’arbrat o els elements vegetals.

Enfilar-se als arbres o realitzar activitats que impliquin lligar-hi o penjar-hi elements no només perjudica el correcte desenvolupament d’aquests exemplars – molts d’ells únics a la ciutat i arrelats des de fa anys -, sinó que també pot suposar un perill per a les persones que ho facin, ja que no sempre es pot assegurar el bon estat d’aquests.

Els parcs són els grans pulmons verds que, juntament amb l’arbrat viari, converteixen les ciutats en llocs realment habitables. Tenir-ne cura és cosa de tothom.