Segueix la presentació de candidatures per a l'elecció del Cortsenc i Cortsenca d'Honor 2021

31/05/2021 - 12:15

Les entitats poden presentar les seves candidatures de l'1 al 28 de juny. Podran presentar un màxim de dues candidatures.

El Cortsenc i la Cortsenca d’Honor de l’any és un reconeixement amb el que es distingeix les persones que han destacat per la seva actuació desinteressada en benefici dels barris del districte de les Corts.

Com cada any, el Districte de les Corts vol reconèixer i posar en valor la tasca d’aquelles persones o entitats que millor representen els valors i les tasques del teixit social dels barris de les Corts. Enguany, però, l’elecció presenta algunes novetats, com el doble reconeixement, al Cortsenc i a la Cortsenca, i la participació ciutadana, a través de la votació popular.  

Qui podrà optar a ser Cortsenc i Cortsenca d’Honor?

Podran ser elegides persones físiques o jurídiques, i també, les entitats i associacions que operen als barris de les Corts. Les persones candidates han de ser majors d’edat o, en cas de ser menors, comptar amb el consentiment dels seus tutors/es.

Cal tenir en compte, que els candidats i les candidates han d’haver tingut una repercussió important i directa en algun dels barris del districte i/o en els seus veïns i veïnes, per les seves aportacions socials, culturals, comercials o de cooperació.

S’exclou de l’elecció el personal funcionari del Districte de les Corts de l’Ajuntament de Barcelona i les persones treballadores d’una empresa que gestioni qualsevol equipament municipal de les Corts, en raó de l’exercici de les seves funcions. També queden excloses de l’elecció els càrrecs polítics en actiu.

Com serà el procés d’elecció de candidatures?

  1. Primera fase: presentació de candidatures
    Les entitats del districte de les Corts que formen part del Registre d’Entitats de les Corts podran proposar un màxim de dues candidatures: en el cas que siguin persones físiques, caldrà garantir la paritat: un Cortsenc i una Cortsenca. Les propostes s’hauran d’acompanyar d’una argumentació que justifiqui la distinció com a Cortsenc i Cortsenca d’Honor. Caldrà explicar la vinculació amb els barris del districte de les Corts de la persona proposada i també els mèrits que es considerin a ressaltar. Les candidatures s’han d’enviar al correu electrònic comunicaciolescorts@bcn.cat 
    El termini de presentació de candidatures és de l’1 al 23 de juny. Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, el Districte de les Corts, d’acord amb els grups polítics amb representació al Consell de Districte, triarà els tres candidats a Cortsenc i les tres candidates a Cortsenca d’entre les propostes presentades per les entitats del districte. A més, per acord dels grups polítics amb representació al Consell del Districte, es podrà incorporar una nova proposta com a Cortsenc/a d’Honor a una persona individual, entitat, associació o empresa que operi als barris del districte.
    Aquest termini serà del 28 al 30 de juny.
  2. Segona fase: votació popular. S’obrirà el procés de votació popular, de l’1 de juliol al 15 de setembre, amb la col·laboració del periòdic quinzenal ‘Línia les Corts’. ‘Línia les Corts’ publicarà la convocatòria al seu web i xarxes socials, i hi inclourà informació de les condicions i els mecanismes de participació, així com els mèrits de les persones candidates. Així mateix, i de forma simultània, el Districte de les Corts publicarà i difondrà aquesta informació a la seva pàgina web i xarxes socials. Per efectuar la votació, ‘Línia Les Corts’ habilitarà un sistema en línia que respectarà l’anonimat dels votants. Cada persona només podrà votar una vegada (es garantirà via control de la IP). En cas d’empat entre dues o més propostes d’elecció es dirimirà a sorts.

Gala de lliurament del premi

L’acte de proclamació del Cortsenc i Cortsenca d’Honor tindrà lloc durant la Festa Major de les Corts 2021, al mes d’octubre.