L'escola Paideia i Santa Teresa de Lisieux participaran a l'Audiència Pública dels nens i nenes

07/11/2018 - 09:26

Educació i estudis. Durant els propers mesos, més de 1.700 escolars de tota la ciutat treballaran propostes d'acció centrades a fer una ciutat de pau.

La 24a edició de l'Audiència Publica als nois i les noies reuneix més de mil set-cents estudiants de centres educatius de tots els districtes per implicar-los en la governança municipal, que enguany se centra a fer una ciutat de pau des de la participació, la reflexió i l'acció col·lectiva. Les Corts hi serà present amb l'alumnat de l'escola Paideia i la de Santa Teresa de Lisieux.

El projecte educatiu ha començat aquesta setmana amb una jornada de trobada entre els escolars, en què s’ha presentat el tema que treballaran al llarg del curs. El compromís de la ciutat amb la pau serà l’eix vertebrador del programa, a partir del qual l’alumnat haurà d’identificar aspectes de millora i desenvolupar accions i iniciatives, tant a nivell de barri com de ciutat.

Durant el curs, s’organitzaran trobades intergrupals en cada un dels deu districtes per fomentar la cooperació entre els estudiants i els centres educatius. El projecte culminarà amb actes d’Audiència Pública en cada districte, on l’alumnat exposarà les conclusions i les propostes d’accions.

La ciutat de pau es planteja com un repte en el qual el diàleg i la corresponsabilitat són claus, així com la implicació de les institucions i de la societat civil. El programa se centra en cinc aspectes fonamentals:

  • Comprendre què és la pau.
  • Conèixer les competències del Govern municipal amb relació a la promoció de la pau.
  • Reconèixer el rol de la ciutadania i les entitats en la defensa de la cultura de la pau.
  • Analitzar les experiències de suport a la pau al barri i a la ciutat.
  • Formular propostes d’acció per fer una ciutat de pau.

Enguany, el programa arriba a xifres rècord, amb més de mil set-cents estudiants d’entre 11 i 17 anys de sisè de primària, secundària i d’educació especial, i 41 centres educatius dels 10 districtes de la ciutat.