Més infraestructura per a les noves línies de bus

07/11/2018 - 09:46

Durant aquestes setmanes, a les Corts, així com altres punts de la ciutat, s'hi estan realitzant diverses actuacions encaminades a millorar la infraestructura per a la circulació dels autobusos a la ciutat.

El proper 26 de novembre es posen en funcionament les cinc últimes línies de la nova xarxa de bus. Per aquest motiu, la ciutat es posa a punt amb 11 nous quilòmetres de carril bus i diverses actuacions: nous semàfors específics per bus i priorització semafòrica, senyalització horitzontal i vertical, encaminaments i renovació de paviments i parades. Tot plegat, per millorar la fluïdesa dels autobusos i la seguretat viària.

Per aquest motiu, per tal d’acompanyar la culminació de la xarxa i afavorir la seva velocitat comercial i eficiència dins de la mobilitat en superfície, aquesta darrera fase inclou també una remodelació de la infraestructura.

Es tracta de la col·locació de nous semàfors específics per al bus, la programació de les fases i actuacions complementàries de senyalització horitzontal i vertical; cruïlles semafòriques, carrils bus, renovació de paviment, encaminaments de vorera i condicionament i enrasat d’escocells en l’àmbit de les parades per millorar l’accessibilitat.

En aquest sentit, durant les properes setmanes es duran a terme actuacions d’arranjament en diferents carrers de per tal adaptar-los a la xarxa de bus i, alhora, dotar-los de més espai pel transport públic de la ciutat.

Hi haurà diverses actuacions en calçada que comportaran afectacions, per desplaçaments de carrils bici, modificació de senyalitzacions pintades, reubicació de contenidors, redistribucions de carrils i ampliacions de gruix de línies, entre altres.

Però també a les voreres, on s’hi duran a terme modificacions de senyalitzacions verticals, instal·lacions de marquesines, modificacions d’estacions de bicing i altres reformes.

Afectacions a la circulació de vehicles

Mentre durin les obres, alguns carrers estaran afectats puntualment amb talls de trànsit.

A les Corts, hi ha programats treballs de distribució dels carrils de la travessera de les Corts, entre Arístides Maillol i Comandante Benítez, motiu pel qual es procedirà a tallar el carril i a retirar tot l’estacionament. Les afectacions tindran lloc el 17 de novembre.

Al districte de Sant Martí es tallarà el carrer Àlaba entre Bolívia i Tànger i es retirarà l’estacionament el dia 17 de novembre a partir de les 8.00 hores.

El tram del carrer Trinxant, entre Ruiz de Padrón i Coll i Vehí, es tallarà el dia 15 novembre per modificació de senyalització. El mateix carrer Trinxant estarà tallat del 12 al 14 de novembre, en el tram que comprèn el carrer Ripollès, per treballs d’ampliació de la rampa de plataforma única.

A l’Eixample es mantindrà només un carril de circulació i es retirarà tot l’estacionament del carrer Castillejos, entre el carrer de Mallorca i l’avinguda Meridiana, el dia 11 de novembre per la implementació d’un nou carril bus.

El passeig de Valldaura amb passeig de Fabra i Puig, a Nou Barris, s’hi farà una implementació de doble carril bus el 17 de novembre que obligarà a retirar tot l’estacionament de la zona afectada.

A Sants-Montjuïc es treballarà la nit del 16 al 17 de novembre per la implantació d’un carril bus al passeig de Sant Antoni, que implicarà la retirada de l’estació de bicing.

La única afectació a Sarrià-Sant Gervasi serà la nit del 8 al 9 de novembre. Es tallarà a partir de les 22.00 hores al carrer Josep Garí entre l’avinguda Tibidabo i la plaça Alfonso Comín per a treballar a la calçada.