Pedres Albes, la veu d'un barri

23/11/2012 - 00:00

L'Associació de Veïns de Pedralbes promou Pedres Albes, una nova revista que vol donar veu a tot allò que succeeix en aquest barri de les Corts. La primera edició va aparèixer el 25 de novembre.

L’Associació de Veïns de Pedralbes promou
Pedres Albes
, una nova revista que vol donar veu a tot allò que succeeix en aquest barri de les Corts. Amb una tirada de 500 exemplars, la periodicitat es preveu semestral i de distribució gratuïta. Redactada en català i en castellà (i possiblement també amb alguns articles en anglès o francès), també tindrà versió digital en el web de l’Assoc. de Veïns de Pedralbes. La primera edició de ‘Pedres Albes’ va aparèixer el 25 novembre de 2012, en ocasió de la
2a la Festa de Nadal
organitzada per l’AVP a la plaça del Monestir de Pedralbes
L’Assoc. de Veïns de Pedralbes, promotora i editora de Pedres Albes, convida a la participació dels qui ho desitgin a través d’un article, una fotografia, o qualsevol altra element digne de ser publicat. En cas d’estar interessats, els punts de contacte són el mòbil 667 020 916 i l’adreça-e administracio@avpedralbes.com.