L'Ajuntament comença la substitució dels encaminaments de 1.300 parades de transport públic

10/12/2012 - 00:00

S'inicia la primera fase dels treballs de reemplaçament dels encaminaments de cautxú per facilitar l'accés dels invidents a les parades d'autobús a tots els districtes. S'instal·laran nous encaminaments amb solucions integrades a la vorera, amb traçat recte i una amplada d'1'20 metres, més amples que els actuals.

L’Ajuntament comença la substitució dels encaminaments de cautxú instal·lats a les parades d’autobús per facilitar l’accés dels invidents. En total, s’actuarà sobre 1.300 parades de transport públic.

En una 1a fase de l’actuació, que durarà fins a finals d’any, es reemplaçaran els primers encaminaments a parades de transport públic distribuïdes per tots els districtes de la ciutat, amb prioritat a les parades de la nova xarxa de bus. Els encaminaments de cautxú es retiraran definitivament i se substituiran per solucions integrades a la vorera, i amb una amplada de 1’20 metres, com marca la normativa estatal. S’actuarà sobre els encaminaments instal·lats a vorera de panot, tenint en compte les restriccions d’obres per Nadal, que marquen com a data límit per les actuacions al carrer el dia 21 de desembre.

En una 2a fase, prevista per al gener i febrer, se substituiran els col·locats damunt d’aglomerat i/o formigó i paviment de peces especials. En el cas de les voreres de panot, es retiraran les bandes de cautxú i es col·locaran panots diferenciats, i on la vorera sigui d’aglomerat o d’asfalt, s’aplicarà una resina especial de doble component, amb diferència de textura perquè sigui detectable per als invidents.

L’Ajuntament inverteix prop de 734.000 € en els treballs de substitució dels encaminaments de cautxú instal·lats a la ciutat durant el 2009 per facilitar l’itinerari als invidents cap a les parades de transport públic, i que presenten un alt nombre de queixes ciutadanes i d’incidències per defectes de col·locació, problemes d’adhesió o incompatibilitat amb els paviment i degradació excessiva dels materials.

Les obres es portaran a terme de dilluns a divendres, i no comportaran l’anul·lació de cap parada d’autobús, que només en casos necessaris es traslladaria un màxim de 4 metres col·locant un pal provisional, que s’han estudiat cas per cas. Els treballs en vorera es faran per meitats per mantenir en tot moment pas de vianants, i es prioritzaran les parades de la nova xarxa de bus. L’objectiu final d’aquest govern és dotar el màxim de parades possibles de la ciutat amb elements facilitadors de la mobilitat per a gent amb discapacitat, i eliminar del carrer tots els actuals de cautxú.