Trobada sobre l'Espai d'Inclusió

01/04/2019 - 13:13

Membres d'aquest espai posen en comú els projectes desenvolupats en l'àmbit de l'accessibilitat i la inclusió.

Una desena d'associacions i entitats vinculades al món de la discapacitat, s'han trobat per revisar els projectes d'inclusió al districte i planificar-ne les línies de futur.

La trobada va reunir algunes de les entitats i associacions que formen part de l’Espai d’Inclusió, com ara el GRUP CHM Salut mental, el TO Ariadna, la Coordinadora Entitats Pro Persones amb Discapacitat de les Corts, la Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del districte de les Corts, l’ACFASEM, l’associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3, la Fundació Paideia, l’Escola Paideia, l’IPT Jeroni de Moragas, (ALCIL) l’Associació Les Corts per la Inserció Laboral, el centre d’educació especial Esclat, l’associació Esclat i la Fundació Reto.

Les principals conclusions extretes a la jornada van ser la identificació d’alguns dels punts forts d’aquest espai, dedicat a millorar la vida de les persones amb discapacitat. Així, es va constatar que l’Espai d’Inclusió ha esdevingut una xarxa consolidada d’entitats que dona visibilitat als col·lectius de persones amb discapacitat. També, es va assenyalar que l’Espai ha afavorit la creació de sinèrgies i d’un major coneixement mutu, amb la qual cosa s’ha possibilitat el consens, el suport a projectes, la transversalitat, la innovació social, la creació de noves oportunitats, així com la integració laboral i l’accessibilitat.

Pel que fa als aspectes a millorar, es va evidenciar que cal desenvolupar la cooperació publico – privada. Així mateix, es van assenyalar altres qüestions com per exemple la necessitat de millorar la planificació i el calendari de les accions que es duen a terme o l’activitat de les comissions de treball del grup de treball per a la inclusió.

Finalment, les persones assistents, mitjançant unes dinàmiques de grup, van remarcar les línies de treball en el futur: impulsar el segell acreditatiu d’entitats socialment sostenibles, fer efectiu el premi José Simón i Àurea Lázaro, potenciar la implicació del sector hoteler i esportiu, treballar per impulsar projectes sense dependre de l’administració amb la implicació d’altres agents, afavorir la vida independent de les persones amb discapacitat, donar més visibilitat al projecte o promoure debats entre entitats i grups polítics, són les principals conclusions que es van extreure.