La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu en el qual es derimeixen les proposicions i afers que s'han de debatre en el Consell del Districte. Està formada per: 

•    El/la regidor/a de districte
•    Els consellers i conselleres designats

Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.

Color #0000b5
Català
Forma cercle

Comissió de Govern. Sessió ordinària. abril.

27/04/2021

Comissió de Govern. Sessió ordinària. novembre.

16/11/2021

Comissió de Govern. Sessió ordinària. Setembre.

28/09/2021

Comissió de Govern. Sessió ordinària. juny.

22/06/2021

Comissió de Govern. Sessió ordinària. febrer.

16/02/2021

Comissió de Govern. Sessió ordinària. novembre.

17/11/2020

Comissió de Govern. Sessió ordinària. Setembre.

22/09/2020

Comissió de Govern. Sessió ordinària. juny.

15/06/2020

Comissió de Govern. Sessió ordinària. abril.

21/04/2020

Comissió de Govern. Sessió ordinària. febrer.

25/02/2020