Descripció: 

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i les nenes amb edats compreses entre els 4 anys i fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que els permet fer, de forma gratuïta, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic i dins de la zona del sistema tarifari integrat del municipi on tingui la residència el titular de la targeta.

És un títol personalitzat amb les dades del nen o la nena titular i que només ells poden fer servir. Cal validar-lo a cada viatge i sempre ha d'anar acompanyat de la fotocopia del DNI, NIE o passaport.

Els transports de la xarxa del sistema tarifari integrat que es poden utilitzar són els següents:

  • Línies d'autobús de la TMB.
  • Metro
  • Ferrocarrils de la Generalitat (dins de la zona 1).
  • Renfe rodalíes (dins de la zona 1).
  • Tramvies (Trambesòs i Trambaix)
  • Línies d'autobús regulars de l'àmbit de la 1a corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): TUSGSAL (inclòs Nitbus),AUTHOSA, TRANSPORTS LYDIA, ROSANBUS, OLIVERAS, MOHN (només àmbit 1a corona AMB), SOLER SAURET (Esplubus, JusTram, JusMetro i urbans de Sant Feliu de Ll.).

No entren dins de la utilització de la targeta T-16 els següents transports: aerobús, tibibus, telefèric, tramvia blau, bus turístic, serveis especials.

Requisits: 
  • Edat compresa entre els 4-16 anys (dels 4 anys fins el 31 de desembre de l’any de compliment dels 16 anys).
  • Estar empadronat a algun dels 296 municipis del sistema tarifari integrat.  
  • Disposar de: DNI, NIE, passaport o llibre de família (targeta sanitària en cas de menors trans*).