Descripció: 

És una prestació social que facilita tota una sèrie de descomptes i avantatges en un gran nombre d’establiments i entitats -tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana-, en l’ús dels transports públics a la ciutat, i en molts serveis i productes d’interès.

La Targeta Rosa dona dret a les persones beneficiàries a gaudir d'una infinitat d’avantatges en diversos establiments i àmbits tan variats com: la cultura i el lleure (teatres, cinemes, museus, llibreries...); la salut (odontologia, fisioteràpia, òptica, audiologia...); la bellesa (perruqueria i estètica); els esports (centres esportius públics i privats), entre molts d’altres.

Tots els establiments es mostren degudament identificats amb l’adhesiu homologat de l’Ajuntament de Barcelona, Àrea de Drets Socials, que els identifica com a membres del programa de Targeta Rosa. Actualment, ja són més de 1.000 els establiments que confien en Targeta Rosa oferint un ampli ventall de serveis i productes a tots els seus beneficiaris.

La Targeta Rosa és vàlida a més, per viatjar gratuïtament o amb una tarifa reduïda en alguns serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema ATM integrat a les línies d’autobús de TMB, els Ferrocarrils de la Generalitat (dins la primera corona metropolitana), el Metro, el Trambaix, el Trambesòs i el Funicular de Montjuïc.

Així mateix, els titulars de la Targeta Rosa podran gaudir d’una sèrie d’avantatges en altres serveis de la ciutat:

  • Tributs: Beneficis fiscals en l’exempció de la taxa d’inscripció al Registre censal d’animals de companyia i en l’exempció de la taxa per adopció d’animals de companyia.

  • Descomptes en cursos i tallers.

  • Viatges subvencionats per l’Ajuntament de Barcelona a totes aquelles persones titulars de Targeta Rosa que compleixin els requisits establerts per l’IMSERSO

Requisits: 
  • Tenir 60 anys o més, o una discapacitat igual o superior al 33% acreditada mitjançant el certificat de disminució de la Generalitat de Catalunya.

  • Estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

  • Complir els barems referents a les Unitats Familiars indicats a la taula.

 

Existeixen dues modalitats de targeta que es basen en els ingressos bruts totals de la unitat familiar (pensió, salari i tot tipus d’interessos): Targeta Rosa Gratuïta i Targeta Rosa Reduïda. Depenent d’aquests ingressos s’optarà per una modalitat o una altra de targeta.

Membre UF*

Tipus de targeta

Ingressos bruts anuals (fins a)

1

Gratuïta

8.271,55 €

2

Gratuïta

16.543,10 €

3

Gratuïta

24.814,65 €

4

Gratuïta

33.086,20 €

1

Reduïda

16.543,10 €

2

Reduïda

33.086,20 €

3

Reduïda

49.629,30 €

4

Reduïda

66.172,40 €

 

*Unitat familiar(UF):

Es considera unitat familiar el matrimoni i fills menors de 18 anys que conviuen amb els pares.

Es consideren també membres de la unitat familiar els fills majors de 18 anys sempre i quan estiguin incapacitats legalment, així com menors de 18 anys o majors incapacitats legalment dels que el matrimoni tingui atorgada la tutela.

Les persones que resideixen a altres municipis de l'Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l'ajuntament on estan empadronades.

Per a més informació: