Fer de les Rambles un veritable eix vertebrador i identitari de la ciutat.

Requalificar les Rambles com a espai urbà de passeig i d’estada, eix cívic i cultural en àmbit local i urbà, definint-lo com a espai unitari, complex i flexible que permeti la pluralitat d’usos a diferents escales, així com la interrelació i posada en valor dels diferents equipaments culturals i edificis d’especial interès.

Recuperar la percepció de l’espai de les Rambles.

Requalificar la seqüència d’espais que històricament han caracteritzat els diferents trams. Treballar aquests espais amb continuïtat transversal. Posar en valor diferents elements catalogats i/o protegits de les Rambles (façanes, arbres plataners, Mercat de la Boqueria, botigues i elements urbans d’especial interès).

Millorar la permeabilitat, accessibilitat i mobilitat.

Incorporar els extrems de l’eix (plaça de Catalunya i carrer de Colom) per crear una lògica de continuïtat urbana mar-muntanya. Garantir la mobilitat amb transport públic i els accessos al metro, restringint el trànsit, i alleugerir l’activitat comercial privada en l’espai públic. Eliminar els elements distorsionadors i/o obsolets.

Modernitzar els serveis existents amb criteris de sostenibilitat i eficiència.

Implantar noves tecnologies en les instal·lacions i serveis generals (enllumenat, reg, sanejament, telecomunicacions, recollida d’escombraries, reciclatge…), atenent criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en el seu conjunt. Millorar la salubritat i la higiene en tot l’eix.

Dissenyar un espai urbà del segle XXI: confortable i respectuós amb l’entorn.

Dissenyar un espai urbà confortable, harmònic, flexible, funcional i amable, amb zones d’estada agradables i ben dissenyades sota l’arbrat existent, proposant nou arbrat de regeneració i millorant les condicions del substrat vegetal. Racionalitzar la reubicació de quioscos, terrasses, mobiliari urbà, enllumenat i serveis existents.

Fer de les Rambles un espai segur i referent universal obert a la pau i a la solidaritat.

Projectar un espai urbà que respongui amb subtilesa als aspectes clau de seguretat. Entendre el memorial com un homenatge a la pau, la cultura i la diversitat, que no es recreï en la por ni en la mort, sinó que sigui un homenatge a la convivència universal amb una mirada oberta i contemporània.