El procés cooperatiu "Les Rambles" va ser la proposta de l’equip Km-ZERO guanyadora del concurs internacional convocat per l’Ajuntament de Barcelona per dinamitzar i remodelar la Rambla de Barcelona.

L’objectiu de la proposta era retornar a la ciutadania un dels seus eixos històrics i més simbòlics, i fer-ho de manera cooperativa, perquè la seva transformació comporti una millora global d’aquest espai urbà central i vertebrador de la ciutat i de l’experiència de les persones que l’habiten, el visiten i el gaudeixen.

Aquest va ser un procés que volia posar en marxa una proposta d’urbanització i redisseny amb una metodologia innovadora, per fer de la Rambla un lloc divers, flexible, sostenible, inclusiu, accessible, coherent, segur, intel•ligent, contextualitzat i confortable..

El projecte va ser una herència i relleu de la feina que havien fet prèviament entitats, veïns i veïnes i Administració per repensar la Rambla conjuntament i ampliar el debat a tota la ciutat. Ara es volia concretar en un conjunt d’estratègies que acompanyin la seva reurbanització, i fer-ho, novament, com una tasca conjunta.

"Les Rambles" és el nom que es va triar per identificar un projecte que volia beure de tota la diversitat, complicitats i complexitats d’aquest espai urbà de Barcelona, i que es plantejava partint del treball cooperatiu entre ciutadania, Administració i personal tècnic expert:

Grups Cooperatius Ciutadans (GCC)

Els grups cooperatius es van formar per un bloc de tècnics i tècniques: els de l’equip redactor Km-ZERO i membres dels seus dos equips (Equip d’estratègies i Equip d’urbanització), i els tècnics i les tècniques municipals de les àrees sectorials corresponents. Un bloc de ciutadania experta, en què es van escollir persones pertanyents a entitats sectorials vinculades amb les temàtiques de cada grup o persones que a títol individual són expertes en els temes. I, finalment, un darrer bloc de representació del territori, en què s'hi van incloure associacions veïnals i associacions de diferents eixos comercials.

GGCC1: Moviment

Es va proposar treballar les problemàtiques no només des de la mobilitat de vehicles i transport públic, sinó principalment en relació amb el moviment de les persones, així com aprofundir en la complexitat de les necessitats logístiques i ciutadanes, tenint en compte la Via Laietana, el Paral•lel, el Front Marítim i els nodes de plaça de Catalunya, plaça d'Urquinaona i plaça de la Universitat, peces fonamentals a l'hora de definir la proposta.

GCC2: Cultura i equipaments

Es va voler aprofundir en el diagnòstic de quines són les problemàtiques i quin el potencial per al rescat cultural de les Rambles. Es va proposar elaborar un pla de gestió cultural i d'equipaments, a través del qual connectar de nou amb la història patrimonial, cultural i política de la Rambla, i reconvertir-la en un espai de promoció de la cultura i de l'activitat comunitària i educativa, així com dels valors, les propostes i les iniciatives ciutadanes.

GCC3: Comunitat i espai públic

Es va voler treballar per fer de la Rambla un veritable eix vertebrador i identitari de la ciutat, un espai urbà de passeig i d'estada que es defineixi com a espai unitari, complex i flexible, i que permeti la pluralitat d'usos a diferents escales, així com la interrelació i posada en valor dels diferents equipaments culturals i edificis d'especial interès. Es va proposar definir un pla de dinamització comunitària i temporal i un pla de gestió d'espai de gran afluència.

GCC4: Economia i treball

Es va voler identificar i fer visible el circuit econòmic i laboral de la Rambla i el seu entorn, amb la voluntat de redistribuir els beneficis i reorientar l'oferta de serveis, per posar fi al monocultiu turístic i apostar per la diversitat d'oferta, pel comerç de proximitat i pels serveis adreçats a la ciutadania i al veïnat.

Grup Motor, Comissió de Seguiment i Taula Executiva

El Grup Motor (amb representants dels grups cooperatius ciutadans) va esdevenir Comissió de seguiment quan s'hi van afegir els representants polítics. Va ser l’espai de presa de decisions per desenvolupar el procés. Una Taula executiva constituïda per l’Ajuntament i els representants de la UTE Km-ZERO encarregada del seguiment del desenvolupament del procés, el treball cooperatiu, la definició de propostes, etc.

Tallers oberts, programes oberts i Decidim Barcelona

Durant el procés també es van dur a terme tallers oberts a tota la ciutadania: sessions de treball cooperatives obertes, de fins a 150 persones, on va poder participar tothom que s'inscrivís durant la convocatòria corresponent. Les propostes sorgides durant els tallers es van publicar a la plataforma Decidim Barcelona (lesrambles.decidim.barcelona).