El procés cooperatiu a les Rambles es basa en el treball col•lectiu entre ciutadania, Administració i personal tècnic, per definir criteris de diagnosi i proposta que guiïn el disseny, la gestió i la planificació de la millora i adequació de les Rambles.

Grups cooperatius

El treball cooperatiu a les Rambles situa al centre la ciutadania, que treballa braç a braç amb els tècnics i les tècniques de Km-ZERO i el personal tècnic i els responsables de l’Administració municipal, sense cap jerarquia entre les diferents persones, i en una dinàmica horitzontal i igualitària de federació de competències. Partim de l’entesa que hi ha molts “sabers” relacionats amb el futur de les Rambles i que tothom ha de tenir veu. Per fer-ho possible, treballarem amb una estructura de treball que hem anomenat grups cooperatius ciutadans i que uneixen els sabers tècnics, sectorials i territorials.

Aquests grups s’han anat construint de manera artesanal, contactant amb entitats i ciutadania que representen diferents àmbits i sensibilitats. Tot i ser concebuts com a grups autònoms, se'n preveu el reforç i seguiment per part de membres de l’equip de Km-ZERO. Els grups cooperatius ciutadans seran l’element bàsic de participació del procés, amb trobades regulars que s’obriran en certs moments del projecte per contrastar resultats i obtenir altres visions més diverses.

Cada grup específic busca ser complementari dels altres i, alhora, la porta d’entrada d’altres agents que es puguin sumar als tallers oberts, i també que puguin participar en tots els espais que genera aquest procés cooperatiu: web, Decidim, programes públics, etc. Tota aquesta informació que es produeix té un sentit acumulatiu i va definint la base del coneixement associat a la millora de les Rambles, amb la finalitat d'esdevenir una eina d'implementació i seguiment dels plans i les millores proposades.

GGCC1: Moviment

Es proposa treballar les problemàtiques no només des de la mobilitat de vehicles i transport públic, sinó principalment en relació amb el moviment de les persones, així com aprofundir en la complexitat de les necessitats logístiques i ciutadanes, tenint en compte la Via Laietana, el Paral•lel, el Front Marítim i els nodes de plaça de Catalunya, plaça d'Urquinaona i plaça de la Universitat, peces fonamentals a l'hora de definir la proposta.

GCC2: Cultura i equipaments

Es vol aprofundir en el diagnòstic de quines són les problemàtiques i quin el potencial per al rescat cultural de les Rambles. Es proposa elaborar un pla de gestió cultural i d'equipaments, a través del qual es vol connectar de nou amb la història patrimonial, cultural i política de la Rambla, i reconvertir-la en un espai de promoció de la cultura i de l'activitat comunitària i educativa, així com dels valors, les propostes i les iniciatives ciutadanes.

GCC3: Comunitat i espai públic

Es vol treballar per fer de la Rambla un veritable eix vertebrador i identitari de la ciutat, un espai urbà de passeig i d'estada que es defineixi com a espai unitari, complex i flexible, i que permeti la pluralitat d'usos a diferents escales, així com la interrelació i posada en valor dels diferents equipaments culturals i edificis d'especial interès. Es proposa definir un pla de dinamització comunitària i temporal i un pla de gestió d'espai de gran afluència.

GCC4: Economia i treball

Es vol identificar i fer visible el circuit econòmic i laboral de la Rambla i el seu entorn, amb la voluntat de redistribuir els beneficis i reorientar l'oferta de serveis, per posar fi a l'actual monocultiu turístic i apostar per la diversitat d'oferta, pel comerç de proximitat i pels serveis adreçats a la ciutadania i al veïnat.