El Centre LGTBI estrena un programa d’acompanyament personalitzat a persones trans

09/01/2020 - 14:40

L’objectiu és crear un espai de socialització ampli, plural i intergeneracional a l’abast de tothom.

El Centre LGTBI disposarà, a partir del primer trimestre de l’any, d’un nou programa d’itineraris personalitzats d’atenció a persones trans. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que s’adreça a persones de totes les edats, és doble: d’una banda, vol crear un espai de socialització ampli, plural i intergeneracional per a persones trans a l’abast de tothom. De l’altra, vol establir uns itineraris personalitzats i flexibles d’atenció que empoderin les persones usuàries i els facilitin instruments per desenvolupar el seu projecte de vida. D’aquesta manera, el Centre LGTBI esdevé el primer equipament municipal de referència en l’acompanyament no medicalitzat de persones trans.

Aquest nou model d’abordatge anirà a càrrec d’un equip multidisciplinari de professionals (una treballadora social, una psicòloga especialitzada en l’atenció a persones trans i un equip de dinamització).

L’itinerari de cada persona començarà al Servei d’Informació del Centre, on s’identificaran les seves necessitats i s’explicaran tots els recursos disponibles, tant del Centre LGTBI com d’altres espais comunitaris, entitats o serveis públics. L’objectiu d’aquestes derivacions serà millorar l’atenció de les persones i dirigir-les cap a l’espai més adient a les seves necessitats.

Si la situació requereix un seguiment individualitzat es podrà fer ús del Servei d’Acollida. En aquest segon nivell, la treballadora social farà una atenció més en profunditat i articularà les derivacions a recursos públics com Serveis Socials o Barcelona Activa i, si s’escau, programarà diverses sessions d’atenció amb la psicòloga especialitzada, que oferirà un seguiment pausat i individual a través de tècniques d’escolta activa.

Aquest nou model d’abordatge es complementarà amb la creació, per primera vegada en un equipament municipal, de dos mecanismes no medicalitzats de treball personal i socialització, als quals podran tenir accés totes les persones usuàries: un espai de trobada entre iguals i tallers d’autoestima corporal. El primer servei, pioner en un espai de titularitat pública, funcionarà com a espai de seguretat per compartir experiències i crear vincles personals. Aquest grup, que es reunirà mensualment i estarà dinamitzat per professionals del Centre LGTBI, permetrà que les persones que en formin part puguin trobar referents nous i camins de trànsit diversos. Pel que fa als tallers d’autoestima corporal trans, seran activitats semestrals orientades a treballar l’autopercepció i la relació amb el cos, per fugir del paradigma del cos equivocat.