Més de 20.000 persones han participat en les activitats del Centre LGTBI durant el primer any de funcionament

09/01/2020 - 14:18

En total, els serveis de primera atenció individual, grupal i familiar han atès 309 persones.

El Centre LGTBI tanca el seu primer any de funcionament amb una assistència total de 20.565 persones. L’equipament ha acollit 503 activitats des de la seva inauguració, el passat 19 de gener del 2019.

El Centre ha programat 63 activitats en diversos cicles d’activitats, xifra que representa un 12,5% del total de la programació. Per la seva banda, les entitats residents han estat les organitzadores del 42% dels actes, mentre que el 45,5% restant ha anat a càrrec d’entitats que no estan ubicades al Centre (LGTBI, tercer sector, etc.). En total, més de 50 entitats han dut a terme activitats al Centre, que ha esdevingut un espai obert a tot el moviment LGTBI de la ciutat, i també a altres col·lectius socials i projectes comunitaris.

La tipologia d’actes ha estat d’allò més diversa: reunions, trobades, jornades, conferències, xerrades, projeccions audiovisuals, etc., amb una assistència mitjana de 50 persones. L’activitat amb més afluència de públic (9.000 persones) va ser la jornada de portes obertes amb què es va presentar l’espai a la ciutadania l’any passat. La segona posició l’ocupa la concentració ciutadana (1.000 persones) que va tenir lloc després de l’atac feixista del 26 de gener.

En aquests primers mesos de funcionament, el Centre LGTBI ha despertat l’interès de la ciutadania. En són una bona mostra les 3.158 peticions d’informació que ha rebut el Servei d’Informació i Dinamització, presencialment (48%) i telemàticament (52%). Prop del 10% d’aquestes sol·licituds han estat derivades al Servei d’Acollida perquè requerien d’una atenció individualitzada per part de professionals. Altres peticions recurrents han estat les relacionades amb el funcionament del Centre i les seves activitats.

Balanç dels serveis d’atenció personal, grupal i familiar

Des de la posada en marxa del Centre LGTBI, la ciutadania de Barcelona disposa, per primera vegada, d’un ampli catàleg de serveis de primera atenció especialitzats en diversitat sexual, afectiva i de gènere, dins d’un mateix equipament. En total, els serveis del Centre han atès 309 persones.

La porta d’entrada d’aquestes peticions és el Servei d’Acollida, un espai d’atenció inicial, des d’on una treballadora social fa un acompanyament pausat a les persones, grups i famílies usuàries per identificar-ne les necessitats. Així es determina si les seves casuístiques es poden abordar des d’aquest primer nivell d’atenció o bé si s’han de derivar a professionals especialitzats del Centre LGTBI o a altres equips de l’administració o de l’àmbit associatiu.

Per franja d’edats, el grup més nombrós és el que representen les persones de 31 a 40 anys (25%), seguit de manera igualitària per les persones de 26 a 30 anys i de 41 a 50 (20% en tots dos casos). Es fa palesa, doncs, l’alta demanda de serveis per part d’usuaris joves i de mitjana edat, mentre que s’aprecia un ús escàs per part de les persones grans (3%) i menors d’edat (2%). En aquest sentit, cal destacar l’esforç que ha fet el Centre LGTBI en aquest primer any d’existència per millorar la coordinació amb entitats, serveis i espais municipals de joventut amb l’objectiu d’incrementar el grau de coneixement de l’equipament, les seves activitats i serveis entre el públic juvenil i els professionals que treballen en aquest àmbit.

Pel que fa a la distribució de persones usuàries segons la seva identitat de gènere, el 42 % dels casos atesos han estat homes cis, seguit de dones cis (30%) i dones trans (19%), que gairebé tripliquen el nombre d’homes trans sol·licitants d’algun tipus d’atenció o acompanyament (7 %). En total, el Centre ha atès la mateixa proporció d’homes (49%) que de dones (49%). A més, un 2% de les persones usuàries s’han manifestat de gènere fluid o no binari.

Del total de 309 persones ateses pel Servei d’Acollida, un 44% ha requerit de la intervenció dels serveis especialitzats de què disposa el Centre LGTBI, i que va entrar en funcionament al juny: assessorament jurídic (54 casos), assessorament psicològic (44 casos) i assessorament psicològic específic per a persones trans (39 casos).

Pel que fa a la tipologia de demandes plantejades (339, dels 309 casos individuals atesos), les més habituals són les relacionades amb els tràmits d’estrangeria, asil i protecció internacional; assessorament laboral; prestacions socials; conflictes intrafamiliars i orientació davant del propi trànsit. Pel que fa a l’acompanyament relacionat amb agressions, atacs, discriminació o altres casos de violències per LGTBI-fòbia, s’han atès 28 casos.

Quan les persones necessiten complementar els serveis d’atenció que ofereix el Centre LGTBI o bé rebre una atenció molt específica, són derivades a serveis d’entitats o de l’administració. Per fer el seguiment i acompanyament d’aquestes situacions, s’han dut a terme 208 derivacions a serveis de l’administració o entitats.