Quatre anys al servei de les persones LGTBIQA+

18/01/2023 - 15:35

Oferim serveis d'atenció gratuïta per a persones LGTBQIA+ i el seu entorn

Inaugurat el 19 de gener del 2019, el Centre LGTBI de Barcelona ofereix serveis d’Informació i Dinamització, així com d’orientació i de primera atenció per a persones LGTBIQA+ i el seu entorn, en coordinació amb diverses entitats i administracions de la ciutat.  

L’any 2022 va estar marcat per la signatura del nou conveni per a la gestió cívica de l’equipament entre l’Ajuntament de Barcelona i la Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya. Aquest conveni, que es va fer públic el passat mes de juny, revalida la confiança de l’Ajuntament en la gestió de l’equipament per part de les entitats LGTBI, i el va dotar amb un pressupost total de 2,3 milions d’euros fins el 2025.  

La signatura del nou conveni dona impuls al Centre, amb l’ampliació de l’àrea d’acollida a la qual es va incorporar una segona treballadora social. Aquest fet ha permès una millora qualitativa en les atencions que ofereix el servei, oferint un seguiment més sostingut en el temps i una resposta més integral a les necessitats i demandes de les persones usuàries.  

Durant el 2022, el Servei d’Acollida ha atès un total de 450 persones, 117 de les quals han tingut visita amb el servei més d’una vegada. Tràmits d’estrangeria i d’asil, peticions sobre necessitats bàsiques i prestacions i assessorament psicològic suposen gairebé el 50% de les demandes ateses pel servei. 

Del total de persones ateses, 422 han estat derivades als serveis especialitzats propis del Centre, els quals són d’assessorament jurídic, psicològic i per a persones trans. 

Al llarg d’aquests quatre anys, l’Àrea d’Acollida ha atès un total de 1.637 persones, de les quals el 82% també ha rebut l’atenció dels serveis especialitzats de l’equipament. La coordinació entre treballadores socials i especialistes del Centre, en formar part d’un mateix servei, ha estat més àgil i això ha permès una millora en les atencions dels casos. Al llarg d’aquests anys, també s’ha millorat la coordinació amb altres entitats i serveis municipals com el Servei d’Atenció i Informació a Emigrants, Immigrants i Refugiats (SAIER), el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), entitats de l’àmbit LGTBI, serveis d’atenció a persones en situació d’exclusió social. 

En el cas concret de les atencions per discriminació LGTBI-fòbica, el Centre LGTBI treballa de manera conjunta i coordinada amb l’Observatori contra l’Homofòbia i l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona. 

Al voltant de 90.000 persones han participat de les activitats del Centre

Al llarg dels seus quatre anys de recorregut, gairebé 90.000 persones han participat d’activitats celebrades al Centre LGTBI. Aquestes inclouen les organitzades per les entitats residents al Centre (Casal Lambda, Observatori Contra l’Homofòbia, Gais Positius, Famílies LGTBI, Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes), així com les que duen a terme altres entitats o serveis municipals i les pròpies de la programació del Centre.  

Entre aquestes s’inclouen tallers, formacions, reunions, taules rodones, lliurament de premis, jornades d’homenatge, projeccions de pel·lícules, exposicions, concerts, presentacions d’informes, recitals, assajos de teatre, converses al voltant de llibres o visites guiades a les instal·lacions del Centre. Així, el Centre LGTBI ha esdevingut un espai de referència per entitats LGTBI o que volen incorporar aquesta perspectiva, oferint les seves instal·lacions per acollir activitats molt diverses. 

D’altra banda, el Centre LGTBI ha treballat en una variada oferta d’activitats culturals, adreçades a tota la ciutadania, que serveixen com una eina de sensibilització i de visibilització del col·lectiu. La programació ha abastat temàtiques tan diverses com la diversitat corporal, les espiritualitats, la interculturalitat o la memòria històrica, sempre creuades amb la visibilitat i les reivindicacions de les persones LGTBIQA+. Les xifres totals de participació inclouen la participació en la Festa del Centre, la jornada gran de l’equipament per celebrar i reivindicar els drets de les persones LGTBIQA+.

L’any 2022 la Festa del Centre va voler posar en relleu la data del 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia i va reunir més de 10.000 persones entre els tallers i activitats per a públic familiar del matí, i els concerts de la tarda i la nit a la Ronda de Sant Antoni.

Més d’11.000 peticions d’informació ateses entre 2019 i 2022 

Entre 2019 i 2022, l’equip d’Informació i Dinamització del Centre LGTBI ha atès un total d’ 11.811 peticions d’informació, que s’han realitzat per telèfon, correu electrònic, o de manera presencial al taulell d’informació.  

Amb la recuperació de la presencialitat el 2022 s’arriba a atendre un total de 5.600 consultes, la xifra més alta des de l’obertura del Centre LGTBI. 

La major part de les consultes rebudes al llarg de l’últim any han estat relacionades amb la inscripció a activitats organitzades pel Centre, seguides de les peticions de sales per organitzar activitats, la sol·licitud de cites per al servei d’acollida, les visites al Centre o a les exposicions temporals o les consultes sobre on es poden fer proves d’ITS. 

Al voltant de 500 consultes anuals al Centre de Documentació Armand de Fluvià del Casal Lambda 

El Centre LGTBI acull en les seves instal·lacions el Centre de Documentació Armand de Fluvià, un complet arxiu, biblioteca i fons documental de temàtica LGTBI, propietat del Casal Lambda. Aquest espai es considera un dels centres de documentació més amplis en temàtica LGTBI de l’Estat espanyol, i ha atès al voltant de 500 consultes a l’any.