TransOcupació: un servei per a la igualtat laboral de persones trans

04/02/2020 - 09:29

Nou programa d'inserció sociolaboral per a persones trans*

Un dels col·lectius amb més dificultats per inserir-se en el món laboral és el de les persones trans. El programa municipal TransOcupació es posa en marxa per donar-hi resposta.

Trobar feina i que, a més, sigui adient al perfil i les capacitats de cada persona és sovint una cursa d’obstacles. Si hi anem afegint prejudicis, estereotips i altres elements que ho compliquen, podem estar parlant de murs difícil d’esquivar. Les persones LGTBI, i entre aquestes especialment les persones trans, són un dels col·lectius més discriminats, de manera voluntària o involuntària, a les empreses i per les empreses.

L’Ajuntament de Barcelona, en la seva Estratègia per l’ocupació de Barcelona, 2016-2020, dedica una línia prioritària d’intervenció a la lluita contra la discriminació de col·lectius de persones LGTBI, i així mateix el Pla de diversitat sexual i de gènere de Barcelona, 2016-2020 centra un objectiu en la millora de l’ocupació de les persones LGTBI amb dificultats d’inserció laboral, especialment de les dones trans. I per donar resposta al subgrup més vulnerable dins d’aquests col·lectius, el de persones trans, neix el programa TransOcupació.

Atendre persones trans i trans-formar les empreses
Carme Turull, responsable de programes transversals d’ocupació de Barcelona Activa, és una de les persones que més coneix el servei perquè n’ha estat una de les desenvolupadores i el descriu com “un servei d’inserció sociolaboral que s’aborda des de dos angles: la diversitat i la vulnerabilitat. Diversitat perquè és una manera d’incloure el col·lectiu LGTBI i atendre’l de forma normalitzada i en clau d’inclusió, perquè a més de pertànyer a un col·lectiu divers, les persones trans estan en situació de més vulnerabilitat”.

Itineraris personalitzats
Pel que fa a l’atenció a les persones trans, s’ha optat per un sistema mixt que reculli una part individual, a mida dirigida a les persones trans, i una part en la qual puguin participar en programes generalistes dels diferents serveis municipals. Per què? Turull diu que “ha estat fruit d’un debat en què es van posar sobre la taula els pros i els contres de cada opció (programa específic per a persones trans vs. programa adreçat a un públic més ampli), però es va veure que calien les dues: és necessari que la persona atesa se senti en un espai confortable i cuidada, però no és bo aïllar-la perquè l’objectiu és la integració en el món laboral, que és on es trobarà amb persones de tota mena”.
Una tutora serà qui acompanya la persona trans en tot el camí, amb sessions personalitzades, però li ofereix la possibilitat i la conveniència de participar en mòduls i càpsules de Barcelona Activa com, per exemple, de preparació d’entrevistes, de CV o els tecnològics al Cibernàrium, oberts a tothom, així com la participació en programes integrals d’inserció sociolaboral, o bé en cursos de formació tecnicoprofessional.

Qualificació i sensibilitat per poder acompanyar en la cerca de feina
Per poder donar aquest servei a mida, el personal de Barcelona Activa ha seguit una formació intensa en temes de gènere, i especialment en col·lectius trans. “Hem estat coordinades amb el Centre LGTBI de Barcelona pel que fa a les sensibilitats i a les particularitats del col·lectiu. Només coneixent a fons la realitat a la qual les persones trans s’enfronten cada dia se les pot ajudar a inserir-se en el món laboral, un dels aspectes de la integració més difícils d’assolir”, comenta la responsable del servei.
La Carme també explica com amb la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya s’està preparant una guia per a agents d’inserció, que recollirà pautes i línies d’actuació per a reforçar una bona pràctica en l’acompanyament ocupacional a persones trans.

Empreses inclusives, de la bona fe a l’autèntica inclusió
El treball amb les empreses és igual de necessari que l’acompanyament a les persones trans, perquè es necessiten els llocs de treball nous per a aquestes persones quan no en tenen, però també perquè cal no perdre la feina quan una persona està treballant i opta per fer una transició.
Efectivament, moltes de les persones que volen fer una transició pensen a deixar la feina, per tornar a cercar treball un cop el trànsit estigui acabat (o quasi), ja que les empreses i el seu personal sovint no saben com tractar aquesta situació i no s’aborda d’una manera prou adequada perquè la persona se senti segura i sense patir situacions de discriminació.
Per evitar aquestes situacions, i també en el context de la Xarxa de Municipis LGTBI, s’està creant una guia o un protocol per a les empreses, perquè més enllà de la bona intenció i de la sensibilitat de l’empresa en termes d’inclusió, puguin treballar per a una integració real.
I és que són molts els aspectes que poden interferir en una bona acollida d’una persona trans en una empresa. Per això, la guia oferirà pautes per gestionar temes de protecció de dades, de comunicacions oficials, de relació amb la plantilla i amb els clients, de vestidors i lavabos, entre d’altres.

Del bon o mal passing a l’ocupació
Un dels elements que facilita o dificulta la cerca de feina és l’anomenat “passing”: el fet que es noti més o menys que una persona és trans (tenir bon o mal passing). El trànsit a una identitat de gènere diferent de l’atribuïda en el naixement és un factor clau a l’hora d’afrontar una entrevista de treball, o la integració amb els companys i les companyes de feina. Precisament el que pretén aquest programa és treballar perquè la vida de les persones trans no depengui d’elements com aquests i que la societat s’acostumi a viure en la diversitat, normalitzant-la també en el món laboral.

Dades de contacte del servei:
transocupacio@barcelonactiva.cat
933 202 197 – 934 037 421
Barcelona Activa InnoBA
C. Perú, 52, Barcelona