Conveni de donació del fons històric de la federació d’associacions veïnals de Barcelona (FAVB) a l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona

21 de setembre de 2021

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

La Federació  d’Associacions veïnals de Barcelona (FAVB) ha fet donació del fons històric a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

La Federació  d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), ha fet donació del fons històric  d’aquesta Federació d’Associacions Veïnals (1972-2007) a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per ser el centre patrimonial documental de la ciutat  que millor pot garantir la seva  adient conservació, tractament tècnic, consulta  i difusió pública.  Fins aquest moment, l’AHCB  custodiava entre els seus fons privats, fons d’entitats de diferents gremis i confraries però no conservava encara cap fons veïnal. L’AHCB, amb l’ingrés del fons històric de la FAVB  custodia i  tractarà  tècnicament,  els documents d’una entitat tant significativa del moviment veïnal de Barcelona des de la dècada dels 70 del segle XX com és la FAVB.

El fons històric de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) que cronològicament compren el període de 1972 al 2007 està constituït per documents d’arxiu pròpiament dits documents textuals majoritàriament originals mecanoscrits, entre els quals destaquem  actes; memòries anuals; llibres de comptes; expedients; dossiers temàtics…,  a mes de cartells i fotografies. Així mateix, també hi ha documents hemerogràfics.  El volum d’aquest conjunt documental és aproximadament 315 UI : 92 caixes d’arxiu;  15 carpetes per a cartells i fotografies; 1 fitxer i 9 caixes mitges i grans tipus transport.

El Sr. Jordi Rabassa, Regidor de Memòria democràtica i l’Arxiu Històric de la ciutat, us conviden a l’acte de donació a l’Arxiu del fons històric de la Federació d’Associacions veïnals de Barcelona, que comptarà amb la participació de la Presidenta de la FAVB Anna Menéndez i la  conferència del Sr. Marc Andreu Acebal, que porta per títol Arxivar la memòria veïnal és guanyar la història.

L’acte tindrà lloc el dilluns 27 de setembre a les 18h. a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, carrer de Santa Llúcia, 1. Per assistir presencialment és imprescindible inscriure’s prèviament al correu electrònic: arxiuhistoric@bcn.cat.

 

Comparteix aquest contingut