Tramitació de la modificació del Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme

22 de febrer de 2023

Redacció

L'expedient està disponible per a la seva consulta pública fins al 14 de març.

tardofranquisme, repressió, franquisme, feixisme

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en la seva sessió celebrada el dia 17 de gener de 2023, va acordar aprovar inicialment la modificació del Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i sotmetre-la a informació pública durant un període de 30 dies, de conformitat amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal. Així, l’expedient està ara disponible fins al 14 de març de 2023 per a la seva consulta pública en aquesta adreça electrònica, on també es pot consultar el text del reglament amb els canvis incorporats.

Com a resultat de la primera convocatòria realitzada per reconèixer i reparar a les persones que van patir repressió durant els darrers anys del franquisme, el procediment d’avaluació dels primers casos rebuts va permetre detectar que, d’acord amb el redactat actual del reglament, algunes persones que van patir repressió podrien haver quedat fora de l’àmbit objectiu del Reglament.

Per tal de superar aquesta limitació, l’Ajuntament de Barcelona considera convenient modificar el reglament vigent en alguns aspectes, com principalment eliminar el requisit d’empadronament a la ciutat en el moment de realització de la sol·licitud, ampliant-lo a d’altres supòsits; o bé obrir la possibilitat que les persones que ja hagin mort per causes alienes a la repressió puguin ser també reconegudes a través de la sol·licitud que facin els seus familiars.

Amb aquestes modificacions es vol facilitar un tractament més equitatiu en el reconeixement i la reparació dels danys causats a les víctimes del tardofranquisme a la ciutat, arribi a la totalitat de persones que els van patir.

Més informació, en aquest enllaç.

Comparteix aquest contingut