Dates: 27/02/2017 - 27/02/2017

Venue: El Born CCM

The purpose of the Archives, Human Rights and Transparency Conference is to stimulate a joint reflection on three concepts which, beyond the circle of experts in these disciplines, are often read in an exclusive way by the general public. On the one hand, this analysis of reality shows the vital need to coordinate these concepts in order to achieve really satisfactory results in the sphere of human rights, historical memory and accountability.

The intention at this conference is to use specific examples, some of them emblematic, to show that the ideals of truth, justice and the fight against impunity and oblivion, which is part of the agenda of governments and the most advanced organisations on a national and international scale, will only be fully achieved insofar as we can find a way to combine the information and testimonial potential of archive records with actions geared towards resolving political conflicts (often settled in the military sphere) within the framework of administrations that understand transparency as an open-door policy with regard to access to documents and information.

Apart from the necessary theoretical reflections, the conference aims to make clear the need for joint work by analysing cases such as the armed conflict in Colombia, the intentional destruction of documentary heritage during the Balkans War or the healing use of archives in the transition from military dictatorships to democratic regimes in the Southern Cone, among others. In short, this is a conference that aims to highlight the challenge of fostering integration between disciplines, as well as the vital interdisciplinary approach between professions committed to working together, such as archivists, document managers, historians, legal experts, anthropologists, journalists and human rights experts, with the aim of responding to the joint demand for dignity and universal justice.

Programa

• 15.45 – 16.00 h
Recepció dels participants

• 16.00 – 16.15 h
Inauguració de la Jornada a càrrec de Ricard Vinyes, comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona

• 16.15 – 16.35 h
L’Arxiu Municipal de Barcelona: del pergamí a l’estratosfera digital

A càrrec de Joaquim Borràs, arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona
Resum: Breu recorregut per la història de l’Arxiu de la Ciutat des de l’edat mitjana fins als grans esdeveniments de la Barcelona contemporània. També s’exposaran breument els seus fons documentals (pergamins, llibres de privilegis, plànols, mapes, fotografies) que són d’una gran riquesa i varietat, la qual cosa el converteix en un dels centres més importants d’Europa, al costat dels arxius del Vaticà, de la Corona d’Aragó, de París, Londres, etc. Actualment, es treballa per acostar el ric patrimoni de tots els temps i per assegurar l’accés democràtic a la documentació, mitjançant les plataformes digitals.

• 16.35 – 17.00 h
Arxius i drets humans: secrets, espies i dictadures

A càrrec de Ramon Alberch, president de l’ONG Arxivers sense Fronteres Internacional
Resum: Volem evidenciar la necessitat d’organitzar, preservar i fer accessibles els arxius més sensibles per a la defensa dels drets humans, especialment els produïts pels estaments militars, els serveis d’intel·ligència i les policies polítiques. En aquest context en sovintegen els exemples, com són els casos de la destrucció dels arxius del con sud, la descoberta de l’arxiu del terror de l’operatiu Còndor a Paraguai o les destruccions intencionades d’arxius i biblioteques a la guerra dels Balcans.

• 17.00 – 17.25 h
Arxivers sense Fronteres: cooperació arxivística per a una societat més justa

A càrrec de Ricard Ibarra, president de l’ONG Arxivers sense Fronteres
Resum: Els arxius, com a testimoni de l’activitat humana, tenen un paper clau en el respecte dels drets individuals i col·lectius de les persones. L’ONG Arxivers sense Fronteres va néixer l’any 1998 a Barcelona, per l’impuls d’un grup d’arxivers convençuts de la necessitat de cooperar solidàriament en aquest àmbit, especialment en països en vies de desenvolupament que requereixin suport per disposar d’arxius operatius, o hagin estat afectats per conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals, així com en aquells que han patit l’acció repressiva de règims dictatorials. En tots aquests casos, la creació, el tractament i la preservació dels arxius esdevenen elements fonamentals per assegurar els drets de les persones, exigir responsabilitats, si és el cas, i disposar d’una memòria històrica sense buits.

• 17.25 – 17.50 h
De Jerusalem a Wikileaks: acords secrets i filtracions massives. Què aporten els arxius a la transparència?

A càrrec de Joan Pérez Ventayol, tècnic superior en arxiu i gestió de documents al Consell Comarcal del Vallès Occidental
Resum: A partir d’unes pinzellades als grans pactes subscrits per les cancelleries europees durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, amb les seves corresponents clàusules secretes; i a partir de referències a les filtracions massives de dades al segle XXI, com el cas de Wikileaks, es farà una reflexió al voltant de què és i què no és transparència. I des d’aquesta reflexió, es mirarà d’explicar quins són els elements que els arxius i la metodologia arxivística aporten perquè l’accés a la informació i la transparència de les actuacions públiques sigui real i efectiva.

• 17.50 – 18.50 h
Debat
Modera: Montserrat Beltran, directora de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

• 18.50 – 19.00 h
Tancament de l’acte

Share this content