Òrgans de govern

CONSELL RECTOR

Composició a 15 de febrer de 2020:

Presidència:

Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

Vicepresidència:

Im. Sr. Jordi Martí Grau

Gerència:

Sr. Màxim López Manresa

Intervenció:

Sr. Antonio Muñoz Juncosa

Secretaria:

Sr. Manel Armengol Jornet

Consellers representants de l’Ajuntament:

Im. Sr. Jordi Castellana i Gamisans

H. Sra. Neus Munté Fernández

Im. Sr. Francisco Sierra López

Sr. Luis Manuel Barroso Denis 

Ima. Sra. Eva Parera Escrichs

Sr. Álvaro Porro González 

Sr. Albert Dalmau Miranda

Sr. Manuel Vázquez Aséncio

Sr. Francisco Povedano Hinojosa

Consellers representants dels comerciants:

Sr. Alejandro Goñi i Febrer

Sr. Constantino Mora i Boj 

Sr. Salvador Capdevila i Nogué

Sr. Artur Àngel i Góngora 

Sra. Maria Masclans i Vales 

Consellera representant de les organitzacions de consumidors i usuaris:

Sra. Katy Rus Rodríguez 

Consellers en representació de les organitzacions sindicals:

Sr. Toni Díaz Lucena 

Sra. Carme Figuerola Fossas 

Sra. Elisabet Ribera Farràs 

 

EQUIP DIRECTIU

Composició a 31 de desembre de 2019:

Gerència:

Màxim López Manresa

Direcció d’Administració General:

Xavier Olivella

Direcció de Mercats i Projectes Estratègics:

Pere Xavier Sirvent i Mir

Direcció d’Obres i Manteniment:

Joan Manel Llopis Malleu

Departament d’Innovació, Comunicació i Projectes:

Òscar Martín Pérez

Elena Navarro Delgado

Departament d’Organització, Sistemes i Màrqueting:

Pilar Roca Viola

Departament Jurídic:

Manel Armengol i Jornet

Departament d’Administració:

Margarita Muñoz Guillén

Departament de Mercats:

Genís Arnàs Páez