Òrgans de govern

 

CONSELL RECTOR

Assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut

Presidenta

Ima. Sra. Montserrat Ballarín
 

Vicepresident

Im. Sr. Jordi Martí

Membres representants de l'Ajuntament

Ima. Sra. Neus Munté

Im. Sr. Francisco Sierra

Im. Sr. Jordi Castellana

Im. Sr. Josep Bou

Ima. Sra. Eva Parera

Sra. Mercè García del Estal

Sr. Álvaro Porro

Membres representants d'organitzacions de Paradistes

Sr. Alejandro Goñi

Sr. Constantino Mora

Sr. Artur Àngel Góngora

Sr. Salvador Capdevila

Sra. Maria Masclans

Membres representants de consumidors i sindicats

Sr. Salvador Domínguez

Sra. Katy Rus

Sr. Toni Díaz

Sra. Carme Figuerola

Sra. Elisabet Ribera

Gerent

Sr. Màxim López i Manresa

Interventor

Sr. Antonio Muñoz i Juncosa

Secretari

Sr. Manel Armengol i Jornet

 

Cap gabinet Regidoria

Sr. Francisco Povedano

DEPARTAMENTS ADMINISTRATIUS

Comerç i Consum

Sra. Mercè Garcia

 

Serveis Tècnics

Joan Manel Llopis

Administració General

Francisco Collados i Collados  

Mercats i Projectes Estratègics

Pere Xavier Sirvent i Mir

Jurídic

Manel Armengol i Jornet

Mercats

Genís Arnàs i Pàez

Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics

Òscar Martín i Pérez