Òrgans de govern

 

CONSELL RECTOR

Assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut

President

Im. Sr. Agustí Colom
 

Vicepresidenta

Ima. Sra. Mercedes Vidal

Membres representants de l'Ajuntament

Im. Sr. Raimond Blasi

Im. Sr. Francisco Sierra

Ima. Sra. Trini Capdevila

Im. Sr. Xavier Mulleras

Ima. Sra. Eulàlia Reguant

Sra. Mercè García del Estal

Sr. Álvaro Porro

Sr. Alexandre Masllorens

Sra. Montserrat Ballarín

Membres representants d'organitzacions de Paradistes

Sr. Alejandro Goñi

Sr. Artur Àngel Góngora

Sr. Salvador Capdevila

Sra. Maria Masclans

Membres representants de consumidors i sindicats

Sr. Salvador Domínguez

Sr. Toni Díaz

Membres convidats

Sr. Bernat Morales

Sra. Carmen Figuerola

Gerent

Sr. Màxim López i Manresa

Interventor

Sr. Antonio Muñoz i Juncosa

Secretari

Sr. Manel Armengol i Jornet

DEPARTAMENTS ADMINISTRATIUS

Serveis Tècnics

Joan Manel Llopis

Administració General

Francisco Collados i Collados  

Mercats i Projectes Estratègics

Pere Xavier Sirvent i Mir

Jurídic

Manel Armengol i Jornet

Mercats

Genís Arnàs i Pàez

Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics

Òscar Martín i Pérez