Estudis

Entrevista anual que es realitza a 6000 barcelonins i barcelonines per conèixer la seva opinió sobre la ciutat i la gestió municipal. Facilita una triple anàlisi: evolutiva, territorial –a nivell de districte i de barri- i comparativa –per als àmbits de Barcelona, Catalunya i Espanya.

Resultat del bloc de preguntes de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona a l'Enquesta Òmnibus Municipal; analitza aspectes com la freqüència de compra als mercats municipals i la valoració d'aquests equipaments per part dels usuaris.

S'hi analitza el comerç a partir de les respostes dels enquestats a qüestions com hàbits de compra, transport utilitzat per anar a comprar, compra i valoració de les zones comercials i compra per internet.

Dirigit a conèixer els nivells de confiança, percepció i expectatives i l'evolució de l'opinió dels veïns i establiments del mercat de Sant Antoni durant el període 2008-2012 i al llarg del primer any de funcionament del nou mercat. És de periodicitat semestral.

Realitzat amb els objectius específics de conèixer el volum d'activitat econòmica i analitzar la despesa de compra als mercats municipals, situa l'impacte econòmic dels mercats entre 950 i 1.100 milions de facturació.