Història dels mercats

Des de l'època romana, l'activitat comercial a Barcelona ha estat intensa i l'intercanvi de productes en l'àmbit del mercat hi ha jugat un paper destacat. Si bé les primeres notícies segures que tenim sobre l'existència d'un mercat a la ciutat daten del segle X, el paper d'atracció de nova població i de cohesió del col·lectiu social que han desenvolupat els mercats és inqüestionable.

Reflex dels canvis ciutadans

Com tants altres integrants de la geografia urbana, els mercats barcelonins han anat reflectint els canvis i transformacions viscuts per la ciutat. Així, han estat protagonistes destacats en la decidida introducció de l'arquitectura del ferro i de l'estil modernista.

També han anat seguint el convuls procés de creixement físic de la ciutat al llarg del pla, ja sigui a través de l'absorció dels antics municipis independents -molts dels quals comptaven amb un mercat- o a través de la construcció d'aquests equipaments als barris perifèrics de nova creació sorgits arran de les diverses onades migratòries que ha viscut Barcelona.

Voluntat de renovació

Tot plegat ens ha deixat una Barcelona amb una densa xarxa de mercats -39 d'alimentaris i 4 de no alimentaris- que han estat capaços d'absorbir i assumir els reptes dels canvis del comerç i les noves formes de consum dels ciutadans i que encaren el futur amb voluntat de renovació i de continuar representant un paper destacat en la vida de la ciutat.