Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Creat el 1991 pel Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona va néixer amb un ampli consens, tant entre els grups polítics municipals com entre el món dels comerciants. El seu Consell d'Administració el formen representants dels comerciants, de les forces polítiques i del govern municipal de la ciutat.

Configurat com un organisme autònom per a la gestió directa i l'administració dels mercats municipals, l'IMMB està sota la tutela de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a aprovació de les ordenances, nomenament de càrrecs, creació i supressió de mercats i aprovació de les grans obres.

L'IMMB compta amb dues eines fonamentals per a la modernització dels mercats: la nova Ordenança Municipal i els nous models de gestió. Una modernització que passa per la millora del Servei de Mercats, el manteniment de la quota comercial, la gestió de la diversitat i la unificació de la regulació del comerç.

Així les coses, l'actuació de l'IMMB es focalitza en 3 camps: millorar infrastructures i serveis, actualitzar l'oferta comercial i incorporar polítiques de promoció comercial.

Tot això sense oblidar una gestió que demana un nou model de mercat per al segle XXI, l'adaptació dels mercats al seu entorn i la recuperació del paper cívic de cohesió dels mercats.

 

mercatsbcn@bcn.cat