Model Mercat Barcelona

Un model que passa per un important procés de modernització i remodelació dels mercats i l'impuls d'una sèrie de canvis que busquen uns mercats municipals més competitius, amb instal·lacions modernes i els serveis que demana la ciutadania.

Aquest model s'està exportant amb èxit, tant a nivell nacional com internacional. Així, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha vist créixer de forma significativa les demandes d'assessorament de mercats tant de Catalunya com de la resta de l'Estat i també a nivell internacional.

Un bagatge que també es veu reflectit en el liderat de Barcelona de la Xarxa Europea de Mercats Emporion, l'entrada de la xarxa de mercats municipals de Barcelona a la Unió Mundial de Mercats (WUWM) i el paper capdavanter de Mercats de Barcelona en el projecte europeu Med Emporion.

Imatge distribuidora Model Mercat Barcelona

Entre les tasques de l'IMMB hi ha l'elaboració d'estudis relacionats amb els mercats de Barcelona, l'assessorament a altres entitats municipals en relació amb temes de mercats i comerç i la participació en els estudis de l'Ajuntament de Barcelona sobre temes que afecten a tota la ciutat.

Recull de les principals notícies relacionades amb l'activitat que desenvolupa a nivell internacional l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, ja sigui a nivell d'assessorament o intercanvi amb altres mercats, ja sigui en relació a la seva participació en la Xarxa Europea de Mercats Emporion, la Unió Mundial de Mercats (WUWM) o el projecte Med Emporion.

Des dels seus inicis, l'IMMB ha impulsat la modernització i remodelació dels mercats barcelonins amb vistes a adaptar-ne l'oferta comercial i les infrastructures a les demandes de la ciutadania. Un procés que ha generat l'anomenat 'model Barcelona de remodelació'.