Normativa

L'IMMB és un organisme autònom sota la tutela de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta autonomia s'exerceix a nivell administratiu i de gestió pressupostària pròpia, dins del marc de les ordenances fiscals generals aprovades per l'Ajuntament.

En l'ambit de la regulació, l'1 de gener de 2009 va entrar en vigor la nova Ordenança municipal de Mercats, que actualitzava la redactada l'any 1968. El procés d'introducció de diverses modificacions a les ordenances de mercats, iniciat el 1978 i intensificat des de la creació de l'IMMB, va culminar amb el redactat de la nova ordenança, aprovada el novembre de 2008.

La nova ordenança es va aprovar amb l'objectiu d'adeqüar el text a la legislació vigent, introduir nous supòsits i renovar la normativa a la realitat actual.