Ordenança de Mercats

Calia adequar-la a la situació actual, pel que fa a hàbits de consum de la població i transformació del sector del comerç. Per això la nova Ordenança presenta canvis a nivell regulador i a nivell comercial.

A nivell regulador, els principals canvis fan referència a aspectes tan destacats com l'establiment comercial, l'anul·lació de la prohibició que un estranger pugui esdevenir titular d'una parada, la flexibilització en la limitació del nombre d'autoritzacions, la introducció de la tipificació de tres faltes greus fins ara no previstes i l'horari d'obertura dels mercats.

També cal destacar que, en relació als articles de venda, el nou text permet agrupar activitats que fins ara es presentaven per separat als mercats. Així, els establiments de peix fresc i marisc ara poden ser de peix i marisc, els de cansaladeria i xarcuteria poden integrar les dues activitats, igual com els d'adrogueria i queviures i els de carnisseria i menuts.