Paradistes

Secció especialment pensada per als titulars de les parades dels mercats de Barcelona, ofereix informació relativa a tràmits i subhastes.

També es fa ressò de les principals novetats introduïdes per la nova Ordenança de Mercats que va entrar en vigor l'1 de gener de 2009.