Perfil del contractant

En aquesta secció trobareu la informació de la contractació administrativa de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, així com la relacionada amb la facturació a l’Institut.

1.- L’apartat Concursos és un enllaç d’accés directe al perfil de contractant de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, l’espai web on trobareu les licitacions dels contractes, els contractes adjudicats i les  formalitzacions de contractes de l’Institut, sotmesos a la normativa de contractació pública.

2.- L’apartat Facturació és un enllaç d’accés directe al portal web de facturació electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, a través del qual els proveïdors poden presentar les factures electròniques emeses a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, així com consultar-ne el seu estat.

Les dades per a l’elaboració de les factures electròniques són les següents:

ENS: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
CODI: 0100
CENTRE ADMINISTRATIU: Administració General
ADREÇA: C/ Gran de Sant Andreu, 200
C/P: 08030

El codi 0100 serveix pels tres codis DIR3, necessaris per confeccionar la factura electrònica.

 

És obligatori per a empreses i entitats jurídiques comunicar-se amb l'administració a través de l'eina online Notificació Electrònica.

Enllaços relacionats: