Pla Municipal de Mercats

Barcelona està desenvolupant el seu potencial com a ciutat en el marc d'un model ciutadà de caràcter mediterrani que acosta els serveis a les persones i amb un entramat urbà que afavoreix les relacions humanes. En aquest context, els mercats tenen un protagonisme especial.

Poques ciutats del món tenen una xarxa de mercats municipals com la de Barcelona: 39 mercats alimentaris i 4 de no alimentaris distribuïts de manera estratègica. A cap barri de la ciutat li falta un mercat que, a més, és un fidel reflex del territori que l'envolta.

No s'ha d'oblidar, però, que el comerç ha fet una evolució a la qual cal adequar els mercats: han canviat els hàbits de consum, el temps dedicat al lleure i les fórmules de relació social, i les noves tecnologies han entrat amb força en el món del comerç.

Conscient d'aquesta situació, l'IMMB està impulsant una sèrie de canvis que persegueixen uns mercats municipals competitius, amb instal·lacions modernes, oferta lúdica i els serveis que demana la ciutadania, i que combinin el producte fresc, l'oferta especialitzada i el tracte personalitzat.

Aquesta voluntat modernitzadora ja s'ha traduït en la millora de 25 dels 39 mercats municipals alimentaris i en el no alimentari dels Encants.