Publicacions

Barcelona disposa d'una xarxa de mercats públics formada per 40 instal·lacions municipals situades arreu de la ciutat. A partir de 1992, l'Ajuntament, a través de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, va posar en marxa un pla per adequar els mercats tot promovent les remodelacions dels edificis per adaptar-los a les noves necessitats i demandes dels ciutadans i fer-los més confortables per a la compra i per al servei que ofereixen els comerciants.

"Urbact Markets: heart, soul and motor cities" és el títol de la publicació editada per Mercats de Barcelona davant la reunió organitzada a Barcelona per cloure el projecte europeu Urbact Markets per a la promoció dels mercats en què han participat diverses ciutats i regions: Attica (Grècia), Dublin (Irlanda), Westminster (Regne Unit), Torí (Itàlia), Suceava (Romania), Tolosa (França), Wroclaw (Polònia), Pecs (Hongria) i Barcelona.

El Pla Estratègic dels Mercats de Barcelona 2015-2025 és el resultat de les aportacions realitzades pels diferents grups de treball en què han participat 250 persones vinculades, directament o indirecta, al món dels mercats i el comerç de Barcelona.

La crisi econòmica, els canvis d'hàbits, les preferències dels clients sobre l'hora i el lloc de compra, el pes més gran que la xarxa Internet té cada dia en el comerç, i la competència ferotge en el sector de l'alimentació són alguns dels punts que la memòria recull

Resultat d'unes jornades organitzades pel MUHBA, l'Arxiu Històric de la Ciutat i Mercats de Barcelona, aquest llibret estudia el paper del govern municipal en el proveïment dels aliments bàsics i la contenció dels preus.

Aproximació a la realitat dels mercats locals d'alimentació de l'àmbit mediterrani sorgit d'un projecte de recerca que ha representat la visita a una dotzena de ciutats del nord i el sud de la Mediterrània. Les conclusions són un decàleg de bones pràctiques i model de gestió.

Informe sobre com s'han desenvolupat i els resultats dels compromisos adoptats pel govern municipal en relació als mercats de la ciutat en el període 2008-2011.

Resum informatiu de les activitats dutes a terme per l'Institut Municipal de Mercats durant el 2010.

Un nou llibre 'El Mercat de Sants i la seva gent' s'acaba de publicar en un edició especial limitada, coincidint amb la inauguració del mercat provisional de Sants a la Rambla de Badal l'1 de desembre de 2009, on va assistir l'Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, entre d'altres personalitats i una gran afluència de clientela.

Amb motiu de la remodelació de l'històric Mercat de la Barceloneta, inaugurat el mes de març de 2007 i que va obtenir el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme 2008, MiAS Arquitectes amb la col·laboració de Mercats de Barcelona, ha editat aquest any un llibre commemoratiu de tot el procés de remodelació de l'edifici, dissenyat i distribuït per l'editorial barcelonina ACTAR D.

Resum informatiu de les activitats dutes a terme per l'Institut Municipal de Mercats durant el 2009.

Resum informatiu de les activitats dutes a terme per l'Institut Municipal de Mercats durant el 2008.