Remodelacions

Una de les tasques primordials que porta a terme l'IMMB des de la seva creació és la que té a veure amb el procés de modernització i remodelació dels mercats, originat en la política municipal d'impuls al comerç de proximitat.

Aquest procés, que passa pel consens i la participació activa dels comerciants de cadascun dels mercats, té el seu punt de partida en l'anàlisi de l'evolució del comerç i com adequar-hi els mercats per fer-los comercialment competitius i donar resposta a les demandes de la ciutadania.

La modernització d'un mercat passa per adaptar l'oferta comercial i les infrastructures i serveis a la demanda i és fruit d'estudis comercials i socials realitzats a les àrees de influència de cada mercat.

Es desenvolupa d'acord amb el que s'anomena "model Barcelona de remodelació" i preveu diferents nivells d'intervenció:

  • recuperació del valor arquitectònic de l'edifici i els elements artístics.
  • redefinició del mix comercial, adaptant-lo al que és sostenible comercialment i introduint nous operadors per completar la seva oferta.
  • soterrament de la logística del mercat i creació de pàrkings i molls de descàrrega allà on es possible.
  • recollida selectiva de la brossa i compromís ambiental.
  • promoció dels mercats mitjançant campanyes de comunicació i de promoció comercial i l'edició de mitjans de comunicació propis.

Seguint aquest model d'actuació, en els darrers anys l'IMMB ha modernitzat 19 mercats de la xarxa de 39 amb què compta Barcelona i s'ha modificat el paisatge i els usos dels mercats barcelonins amb la incorporació de supermercats, serveis, etc. També s'han inaugurat dos mercats de nova creació -Fort Pienc i Marina- i s'ha començat a aplicar el "model Barcelona de remodelació" en alguns dels mercats no alimentaris més emblemàtics de la ciutat, com ara els Encants Vells-Fira de Bellcaire.

Mercats en remodelació:

Mercat de la Vall d'Hebron 2019 (parcial)

Mercat de l'Abaceria Central 2022 (integral)

Mercat de Sant Andreu 2020 (integral)

Mercat del Bon Pastor 2019 (integral)

Mercats remodelats:

Encants Barcelona - Fira de Bellcaire 2013 (nou mercat)

Mercat de la Barceloneta 2007 (integral)

Mercat del Clot 1995 (integral)

Mercat de la Concepció 1998 (integral)

Mercat del Guinardó 2014 (integral)

Mercat de la Guineueta 2013 (parcial)

Mercat de la Llibertat 2009 (integral)

Mercat de les Corts 2008 (parcial)

Mercat del Ninot 2015 (integral)

Mercat del Poblenou 2005 (integral)

Mercat de Provençals 2013 (parcial)

Mercat de Sant Martí 2003 (parcial)

Mercat de Santa Caterina 2005 (integral)

Mercat de Sants 2014 (integral)

Mercat de Sarrià 2007 (parcial)

Mercat de Fort Pienc 2003 (nou mercat)

Mercat de la Marina 2003 (nou mercat)

Mercat de Sant Antoni 2018 (integral)

Mercat de la Sagrada Família 1993 (integral)

Mercat de Lesseps 1999 (parcial)

Mercat de Ciutat Meridiana 2001 (parcial)

Mercat de la Trinitat 2001 (parcial)

Mercat de la Boqueria 2001 (parcial)

Mercat de Sant Gervasi 2002 (parcial)

Mercat de Felip II 2002 (parcial)

Mercat d'Hostafrancs 2003 (parcial)