Servei de consigna

Permet als clients deixar la compra guardada per recollir-la després.

Només hi ha dos mercats que tenen servei de consigna propi: Sagrada Família i Santa Caterina.

A la majoria de mercats que tenen autoservei dintre del mateix equipament, els serveis de consigna d'aquest es fan servir indistintament per guardar els productes comprats al mercat.