Subhastes

Aquesta secció us informa de les subhastes que es convoquen per a l’obtenció de les autoritzacions d’ús de parades, magatzems i d’altres espais de domini públic dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

SUBHASTA PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS D’ÚS DELS LLOCS DE VENDA DE DIVERSOS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA.

Termini de presentació de les proposicions: 31 de juliol de 2019 a les 14:00h.

Núm d'expedient: 664/19