Tràmits i Serveis

L'Institut Municipal de Mercats tramita diverses actuacions relacionades amb activitats no comercials sinó de difusió o promocionals amb els mercats municipals com a escenari. La tipologia és variada: des de filmacions fins a publicitat estàtica, passant per la realització d'enquestes als mercats barcelonins.

Alguns d'aquests serveis tenen un formulari que cal omplir i trametre abans de realitzar l'activitat. Clicant sobre les opcions que figuren a sota, tindreu accés al formulari i a informació complementària sobre el tràmit, en alguns casos en connexió amb el portal de Tràmits online de l'Ajuntament de Barcelona.

Filmacions als mercats municipals

Fotografies als mercats municipals

Publicitat estàtica als mercats municipals

Realització de promocions de productes per empreses exteriors als mercats municipals               

Realització d'enquestes als mercats municipals

Repartiment de publicitat als mercats municipals

Cessió temporal d'espais als mercats per desenvolupament de festes, activitats culturals o lúdiques